Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är mellan 1 och 50 megawatt. Dessa anläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Notera att de i de flesta fall också behöver vara anmälda eller ha tillstånd, beroende på storlek.

Registreringsplikt

Sedan 1 juni 2019 gäller att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten som också ska publicera uppgifter om anläggningen på sin webb. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad. Grunden är ett EU-direktiv för minskade utsläpp till luft.

Reglerna om registrering gäller omedelbart för alla nya anläggningar.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller:

• Anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, ska vara registrerade senast den 1 januari 2024.
• Anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, ska vara registrerade senast den 1 januari 2029.

Utsläppskrav

En medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018 kallas för en ”2018-anläggning”.
I förordningen om medelstora förbränningsanläggningar anges också utsläppsbegränsningar och regler för hur och när kontroller av utsläpp ska ske.

För nya anläggningar gäller dessa utsläppskrav redan, medan det för 2018-anläggningar gäller:

• Anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, från den 1 januari 2025.
• Anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, från den 1 januari 2030.

Kraven i förordningen är lägsta krav vilket innebär att försiktighetsmått eller tillståndsvillkor för anläggningen kan vara strängare.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning kan göras via kommunens E-tjänst.

Anmälan eller tillståndsansökan

En medelstor förbränningsanläggning med sammanlagd effekt på 20-50 megawatt är tillståndspliktig. Ansökan görs hos Länsstyrelsen.

För anläggningar upp till 20 megawatt gäller anmälningsplikt:

• Om det enbart finns gasturbiner, för alla. (Ingen nedre gräns, alltså 0-20 megawatt.)
• Om man enbart använder fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, över 10 megawatt.
• Om andra bränslen förekommer, över 500 kilowatt.

Anmälan eller tillståndsansökan gäller utöver plikten att registrera anläggningen.

Registrerade anläggningar i kommunen

Företag Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
Solör Bioenergi Syd Ab Fjärrvärmeverksamhet 556632-0692 Knorrevången 7

Kontakt

Vid frågor kontakta kommunens miljö- och bygglovsenhet.
Mejl: miljo@ostragoinge.se
Telefon: 044-775 60 00 (kundtjänst)


Hittade du inte vad du sökte?