Miljö och hållbar utveckling

Miljöprogram

Östra Göinge har en programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Den antogs av fullmäktige 2014-03-20 och redogör för det långsiktiga miljöarbetet inom kommunen. Programhandlingen behandlar sex stycken prioriterade områden; Hållbara Transporter, Hänsyn till sjöar och vattendrag, Hushållning med mark – och vattenresurser, Skydd av natur- och kulturvärden, Hållbar konsumtion samt Hållbart energisystem. Är du nyfiken på att läsa så finner du mer information längst ner på sidan (Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt Rädda Immeln

Östra Göinge kommun arbetar aktivt med att värna om sjön Immeln, bland annat genom att vara huvudman för projekt Rädda Immeln. Utöver kommunen deltar även Osby kommun, Naturbruksgymnasiet i Osby, Skräbeåns vattenråd, Immelns fiskevårdsförening, markägare m.fl. i projektet.

Projektet arbetar främst i Ekeshultsån vilken står för 50 % av det vatten som rinner till sjön Immeln. Åtgärder behöver vidtas från källan i Småland till mynningen i Immeln. Man arbetar med vatten-, fisk- och naturvård. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i ån, kunna få fisk upp till Lönsboda samt se uttern leka i strandkanten.

Sommaren 2014 invigdes visningssträckan som tillhör projektet. Visningssträckan visar upp nio olika åtgärder som gynnar vattenkvalitén. Sträckan är markerad och för varje åtgärd finns en informationsskylt. Välkommen på ett besök. Vägbeskrivning: WGS84: Lat N 56° 20’ 36” Lon E 14° 18’ 47”. Väg 2101, Sibbhult mot Lönsboda 12 km, infart vänster där Skåneleden korsar vägen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ekokommun

Östra Göinge kommun är en ekokommun vilket innebär att kommunen är medlem
i Sveriges Ekokommuner. Sveriges Ekokommuner är en förening som främst arbetar med det
ekologiska perspektivet i hållbar utveckling. Medlemskapet i Sveriges
Ekokommuner ger tillgång till ett nätverk av andra kommuner med ett aktivt
miljöstrategiskt arbete. Ekokommunerna ska vara en förebild och föregångare för
övriga kommuner när det gäller hållbar utveckling på lokal nivå.

Har Du frågor kontakta gärna Emil Grönkvist, projektledare Rädda Immeln.
Tel. 0709318089
E-post: emil.gronkvist@osby.seHittade du inte vad du sökte?