Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp, VA

Inom beslutade verksamhetsområden för kommunalt VA tillhandhålls, mot avgift enligt gällande VA-taxa och ABVA (allmänna bestämmelser), kommunalt dricksvatten och avloppsvattenhantering.

Drift och underhåll av de kommunala VA-anläggningarna i Östra Göinge kommun sköts av det kommungemensamma bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB.

Via länkarna nedan hittar du information om VA-taxan, hur du betalar din VA-avgift via e-faktura eller autogiro samt VA-verksamhetens ekonomiska resultat.

Betala faktura (här finns blankett för autogiro)
Blanketter (här finns blankett för anmälan om ägarbyte, abonnemang)

VA-taxa 2024

Kompletta års- och delårsredovisningar hittar du bland ekonomiska rapporter.

För dig som har enskilt avlopp finns ytterligare information här.


Hittade du inte vad du sökte?