Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp, VA

Inventering av enskilda avlopp utförs av Miljö och hållbarhet, likaså ger Miljö och hållbarhet tillstånd till enskilda avloppsanläggningar.

Du hittar information här.

Via länkarna nedan hittar du information om va-taxan, hur du betalar din va-avgift via e-faktura eller autogiro samt va-verksamhetens ekonomiska resultat.

Betala faktura (här finns blankett för autogiro)
Blanketter (här finns blankett för anmälan om ägarbyte, abonnemang)
VA-taxa 2023, indexreglerad
Kompletta års- och delårsredovisningar hittar du bland ekonomiska rapporter.

Östra Göinge kommuns VA driftas av ett kommungemensamt bolag:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB


 

 

Hittade du inte vad du sökte?