Fysisk planering

karta med pennor

Inom fysisk planering ryms den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark och vatten skall användas och utvecklas.

Arbetet sker på flera nivåer och regleras av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Plan- och bygglagen reglerar ansvarsfördelningen mellan kommun och stat och trädde i sin senaste version i kraft 2 maj 2011.

Arbetet med den fysiska planeringen leder i regel till olika typer av planer, främst översiktsplaner och detaljplaner. Utifrån detaljplanen, som är juridiskt bindande, styrs sedan byggloven. Stor del av det kommunala arbetet med den fysiska planeringen styrs av olika planprocesser, där enskilda och allmänna intressen ska vägas mot varandra.

 

Kontakta oss >>


karta med pennor

 

 

Hittade du inte vad du sökte?