Avfallsplan

Den nya avfallsplanen har tagits fram av Östra Göinge och Osby kommun tillsammans med det gemensamt ägda avfallsbolaget ÖGRAB. Planen beskriver hur hanteringen av avfall i kommunen ska skötas under de kommande tio åren, 2020-2030. Alla mål och åtgärder i planen syftar till att främja en hållbar miljöutveckling med positiva miljöeffekter. Fokus ligger på att förebygga uppkomsten av avfall och att ta tillvara det avfall som trots allt uppstår, som en resurs.

Genom våra val och vårt handlande kan vi påverka avfallshanteringen och vår miljö på ett positivt eller negativt sätt. Avfallsplanen är en del i kommunernas hållbarhetsarbete och ett viktigt mål är att vi i större utsträckning ska cirkulera material och minska avfallsmängderna.

Planens fyra övergripande målområden är:

  • Förebygg uppkomsten av avfall
  • Ta tillvara avfallet som resurs
  • Minska nedskräpningen
  • Avfallshanteringen ska utgå från kundens behov

 

Avfallsplan och avfallsföreskrifter – vad är vad?

En så kallad renhållningsordning innehåller en avfallsplan och avfallsföreskrifter och är något som varje kommun enligt lag (Miljöbalken) måste ha.

Avfallsplanen är kommunens verktyg för att utveckla avfallshanteringen och innehåller bland annat de mål kommunen ska jobba efter.

Kommunens avfallsföreskrifter är ett slags avtal mellan kommun och invånare när det gäller avfallshantering. Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och är skyldig att ha föreskrifter för hur hushållsavfallet ska hanteras.

Ta del av avfallsplanen

Avfallsplanen i populärversion (PDF)

Avfallsplanen långversion (PDF)

Bilaga A – Nulägesbeskrivning (PDF)

Bilaga B – Uppföljning av avfallsplan 2015 – 2018 (PDF)

Bilaga C – Nedlagda deponier (PDF)


Hittade du inte vad du sökte?