Tomgångskörning

Inom tätbebyggelse får motorn i stillastående fordon hållas igång under högst en minut.
Som tätbebyggelse räknas en samling om 10 eller flera hus. Regeln om en minut gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena föranleder att fordonet stannas. Regeln gäller inte heller om motorn hålls igång för att driva annan anordning, men motorn får inte vara igång för att driva fordonets uppvärmning.

Tomgångskörning är onödig miljöbelastning!
Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt.

Observera att detta gäller alla fordonstyper oavsett vilket bränsle de drivs på, alltså även de som är klassade som miljöfordon.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?