7. När får jag fiber?

Utbyggnad sker av marknaden och att exakt berätta när just din fastighet kommer att få fiber inkopplat är därför svårt. Varje leverantör projekterar och har egna underleverantörer som utför arbetet. Det är också de som har tillgång till tidsplan.

Eftersom det krävs projektering för olika områden sker utbyggnad i hanterbara områden och tidsplan fastställs inte förrän noggrann planering av utbyggnad i respektive område är klart. Därför finns det ingen tidsplan för hela kommunen. Tidsplan fastställs och rullas ut efterhand som byggbeslut fattas och projektering är genomförd.

Vi kan dock konstatera att fiberutbyggnad sker först i tättbebyggt område. Där intresset är stort och där många kunder finns – där börjar leverantörerna oftast att bygga.

Under respektive flik nedan kan du läsa mer om hur situationen ser ut idag.

När du bor i lägenhet

Bor du i lägenhet är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som vet om eller när du kan få fiber till din lägenhet. Kontakta dem för mer information.

När du bor i villa i tätort

Det är leverantören Svenska Stadsnät som bygger fibernät i kommunens tätorter.

Har du beställt fiber men ännu inte fått det inkopplat?
Kontakta Svenska Stadsnät: tel. nr 020-10 00 95

Bor du i villa i tätort och har ännu inte anmält ditt intresse?
Gå in på Intresseanmälan – Svenska Stadsnät (svenskastadsnat.se)

Vad händer om man missat att få fiber inkopplat?
När man bor i tätort och har missat att ansluta sig vid den första utbyggnaden så sker ofta en efteranslutning där de fastigheter som inte anslöt sig från början får en andra chans att få fiber indraget.

 

När du bor på landsbygden

Hur går det till?

Varje hushåll bestämmer själv vilken leverantör (och vilka tjänster) man vill välja. Man gör en beställning och efter ett visst datum, när sista datum passerat, summerar leverantören hur många som anslutit sig.

Det krävs att en viss andel av hushållen ansluter sig på landsbygden för att byggbeslut ska fattas. Leverantörerna är naturligtvis intresserade av att bygga fibernät men om flertalet hushåll i ett visst område inte vill ha fiber riskerar det att dröja innan utbyggnad sker just i detta området.

Bor du i ett område där få hushåll är intresserade av fiber kommer andra områden där intresset är större att byggas ut först.

Bor du i ett område där många är intresserade av fiber ökar sannolikheten att utbyggnad sker inom en snar framtid.

Erbjudande Svenska Stadsnät/Telia. Sök på din adress och se vad de kan erbjuda:

Telia Anslutning

Erbjudande GlobalConnect. Sök på din adress och se vad de kan erbjuda:

Fiber till din villa – GlobalConnect

Har du frågor om utbyggnadstakt och när just du kommer att få fiber indragen?

Tala med den leverantör du valt för att få information om när de planerar att bygga ut just där du bor.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?