7. När får jag fiber?

Regeringens, regionens och också kommunens mål är att 95% av hushållen ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet år 2020. Kommunen har en kontinuerlig dialog med leverantörer för att uppnå detta mål.

Utbyggnad sker av marknaden och att exakt berätta när just din fastighet kommer att få fiber inkopplat är därför svårt. Varje leverantör projekterar och har egna underleverantörer som utför arbetet. Det är också de som har tillgång till tidsplan.

Eftersom det krävs projektering för olika områden sker utbyggnad i hanterbara områden och tidsplan fastställs inte förrän noggrann planering av utbyggnad i respektive område är klart. Därför finns det ingen tidplan för hela kommunen. TIdsplan fastställs och rullas ut efterhand som byggbeslut fattas och projektering är genomförd.

Vi kan dock konstatera att fiberutbyggnad sker först i tättbebyggt område. Där intresset är stort och där många kunder finns – där börjar leverantörerna oftast att bygga.

Under respektive flik nedan kan du läsa mer om hur situationen ser ut idag.

När du bor i lägenhet

 

Bor du i lägenhet är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som vet om eller när du kan få fiber till din lägenhet. Kontakta dem för mer information.

När du bor i villa i tätort

I kommunens tätorter byggs nu fibernätet ut. Arbete pågår för fullt.

Det är leverantören Svenska Stadsnät som bygger fibernät i kommunens tätorter. I tätorterna använder de sig ofta av underleverantören Comne.

Har du beställt fiber men ännu inte fått det inkopplat?
Kontakta Comne för att höra när de kommer att gräva fram till din fastighet eller när fiber kommer att kopplas in hos dig.

Comne  – tel nr 044-777 70 10

Eller kan du kontakta Svenska Stadsnät.

Svenska Stadsnät  – tel nr 020-10 00 95

Bor du i villa i tätort och har ännu inte anmält ditt intresse?
Gå in på http://svenskastadsnat.se/private/ostra-goinge/utbyggnadsprojekt-ostra-goinge/ och gör en intresseanmälan.

Vad händer om man missat att få fiber inkopplat?
När man bor i tätort och har missat att ansluta sig vid den första utbyggnaden så sker ofta en ”efterkampanj” där de fastigheter som inte anslöt sig från början får en andra chans att få fiber indraget.

 

När du bor på landsbygden

På landsbygden har fiber ännu inte börjat byggas. Undantag är en fiberförening söder om Tydingesjön som för flera år sedan fick stadsbidrag och som redan idag har ett fibernät på plats. IP-Only planerar dock att börja bygga på landsbygden i Q3 2019.

Hur går det till?

Varje hushåll bestämmer själv vilken leverantör (och vilka tjänster) man vill välja. Man gör en beställning och efter ett visst datum, när sista datum passerat, summerar leverantören hur många som anslutit sig.

Det krävs att en viss andel av hushållen ansluter sig på landsbygden för att byggbeslut ska fattas. Leverantörerna är naturligtvis intresserade av att bygga fibernät men om flertalet hushåll i ett visst område inte vill ha fiber riskerar det att dröja innan utbyggnad sker just i detta området.

Bor du i ett område där få hushåll är intresserade av fiber kommer andra områden där intresset är större att byggas ut först.

Bor du i ett område där många är intresserade av fiber ökar sannolikheten att utbyggnad sker inom en snar framtid.

Erbjudande Svenska Stadsnät. Sök på din adress och se vad de kan erbjuda:

https://landsbygd.oppenfiber.se/

Erbjudande IP-Only. Sök på din adress och se vad de kan erbjuda:

http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/

Eftersom fiberutbyggnad på landsbygden ännu inte påbörjats av Svenska Stadsnät eller IP-Only är det mycket svårt att svara på när just din fastighet kommer att få fiber inkopplad. Först när byggbeslut fattats (och projektering är klar) kan du få ett besked på när du ungefär kommer att få fiber indragen.

Har du frågor om utbyggnadstakt och när just du kommer att få fiber indragen?

Tala med den leverantör du valt för att få information om när de planerar att bygga ut just där du bor.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?