Kontakta oss

Samhällsbyggnadschef Lina Rosenstråle 044-775 61 43 lina.rosenstrale@ostragoinge.se

MARK- OCH EXPLOATERINGSENHETEN

Mark och exploateringschef Henrik Arvidsson
044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
Parkansvarig Ann-Sofie Görnebrand,
044-775 61 45
ann-sofie.gornebrand@ostragoinge.se
Utredare Kenneth Liedman
044-775 61 46
kenneth.liedman@ostragoinge.se
Driftsingenjör gata Carl Almström
044-775 60 86
carl.almstrom@ostragoinge.se

 

MILJÖENHETEN

Miljösamordnare Andréa Raivander
044-775 60 60
andrea.raivander@ostragoinge.se
Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör Anna Eriksson
044-775 60 59
anna.eriksson@ostragoinge.se
VA- inspektör Jonas Juhlin
044-775 66 02
jonas.juhlin@ostragoinge.se
Miljöinspektör Elin Lindblom
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se
 

Klagomål och frågor hänvisas till MiljoochBygg.Info@ostragoinge.se

 

FYSISK PLANERING, BYGG OCH GIS

Plan- och byggchef Anders Siversson
044-775 60 57
anders.siversson@ostragoinge.se
Mätningsingenjör/GIS-Tekniker Jimmy Karlsson
044-775 60 04
jimmy.karlsson@ostragoinge.se
Planarkitekt (föräldraledig) Sandra Cornmark
044-775 60 79
sandra.cornmark@ostragoinge.se
GIS-Ingenjör Daniel Persson
044-775 61 76
daniel.persson@ostragoinge.se
Planarkitekt Sherif Hosny
044-775 60 97
sherif.hosny@ostragoinge.se
Arkitekt Yara Abdou
044-775 63 02
yara.abdou@ostragoinge.se
Planarkitekt Sofie Kling Mathiasson
0451-26 89 10
sofie.kling.mathiasson@hassleholm.se
Byggnadsinspektör Johan Elofsson
044-775 60 28
johan.elofsson@ostragoinge.se
Planarkitekt (föräldraledig) Johanna Kihlström
0451-26 83 72
johanna.kihlstrom@hassleholm.se

 


Hittade du inte vad du sökte?