Kontakta samhällsbyggnad

Hand som knappar in telefonnummer

Välkommen till Samhällsbyggnad!

Ärenden som gäller bygglov kontakta: Bygg@ostragoinge.se

Ärenden som gäller miljöfrågor kontakta: Miljo@ostragoinge.se

Begäran om utlämnande av miljö- och  bygglovshandlingar (före 2020)  kontakta: arkivcentrum@sydarkivera.se

 

Miljö & Bygglov

Elin Lindblom
Miljö och bygglovschef
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se
Jonas Juhlin
Miljöinspektör – VA, Enskilda avlopp och miljöskydd
044-775 66 02
jonas.juhlin@ostragoinge.se
David Hörnblad
Bygglovsarkitekt
044-775 62 25
david.hornblad@ostragoinge.se
Jenni Rydsten Berg
Miljöinspektör – Enskilda avlopp och hälsoskydd
044-775 62 83
jenni.rydstenberg@ostragoinge.se
Christoffer Reuterling
Byggnadsinspektör
044-775 61 78
christoffer.reuterling@ostragoinge.se
Johan Erdtman
Miljöinspektör – Livsmedel
044-775 62 87
johan.erdtman@ostragoinge.se
Jessica Hafström
Administratör
044-775 61 77
jessica.hafstrom@ostragoinge.se
Emelie Topgaard
Miljöinspektör
044-775 65 96
emelie.topgaard@ostragoinge.se

 

 

Mark & Planering

Elin Lindblom
T.f. Enhetschef plan och exploatering
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se
Henrik Arvidsson
Mark- och exploateringschef
044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
Rebecca Ohlsson
Enhetschef plan och exploatering, föräldraledig t.o.m. januari 2025
044-775 60 11
rebecca.ohlsson@ostragoinge.se
Sandra Cornmark
Planarkitekt
044-775 60 79
sandra.cornmark@ostragoinge.se
Daniel Persson
GIS-utvecklare
044-775 61 76
daniel.persson@ostragoinge.se
Johanna Holgersson
Planarkitekt
044-775 60 97
johanna.holgersson@ostragoinge.se
Jimmy Karlsson
Lantmäteriingenjör/GIS-tekniker
044-775 60 04
jimmy.karlsson@ostragoinge.se
Linda Frodig
Planarkitekt, tjänstledig t.o.m. juni 2024
044-775 60 59
linda.johanssonfrodig@ostragoinge.se

 


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?