Kontakta oss

Hand som knappar in telefonnummer

Anders Siversson
Samhällsbyggnadschef/stadsarkitektsfunktion
044-775 60 57
anders.siversson@ostragoinge.se

 

 

 

 

 

MARK OCH EXPLOATERING

Henrik Arvidsson
Mark och exploateringschef                      Gatuansvarig
044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
Ann-Sofie Görnebrand, tjänstledig t o m 2020-10-31
Enhetschef Utemiljö
044-775 61 45
ann-sofie.gornebrand@ostragoinge.se
 

Du som har en fråga eller synpunkt gällande bygg, mark och exploatering, gata eller detaljplaner hänvisas till Bygg@ostragoinge.se

MILJÖ- och hållbarhet

Aida Zubic Prag
M
iljö- och hållbarhetschef
044-775 65 98
aida.prag@ostragoinge.se
Elin Lindblom, föräldraledig t o m 2021-02-14
Miljöinspektör – Miljöfarlig verksamhet & Lantbruk
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se
Jonas Juhlin
Miljöinspektör – Livsmedel & VA
044-775 66 02
jonas.juhlin@ostragoinge.se
Malin Blommé
Miljöinspektör – Miljöfarlig verksamhet & Lantbruk, Energi- och klimatrådgivare
044-775 60 59
malin.blomme@ostragoinge.se
Jenni Rydsten Berg
Miljöinspektör – VA & hälsoskydd
044-775 62 83
jenni.rydstenberg@ostragoinge.se
Madeleine Broddén
Jurist – Tobak & Renhållning
044-775 60 91
madeleine.brodden@ostragoinge.se

Emil Grönkvist
Projektledare Rädda Immeln
044-775 65 02
emil.gronkvist@ostragoinge.se

Du som har en fråga eller synpunkt gällande miljöfrågor hänvisas till Miljo@ostragoinge.se

FYSISK PLANERING, BYGGLOV OCH GEOGRAFISK INFORMATION

Sandra Cornmark, föräldraledig t o m 2021-08-09 
Planarkitekt
044-775 60 79
sandra.cornmark@ostragoinge.se
Jimmy Karlsson
Lantmäteriingenjör/GIS-Tekniker
044-775 60 04
jimmy.karlsson@ostragoinge.se
Johanna Holgersson, föräldraledig t o m 2021-09-20
Planarkitekt
044-775 60 97
johanna.holgersson@ostragoinge.se
Daniel Persson
GIS-Ingenjör
044-775 61 76
daniel.persson@ostragoinge.se
Johan Elofsson
Byggnadsinspektör
044-775 60 28
johan.elofsson@ostragoinge.se
Madeleine Broddén
Tillsynsjurist ovårdade tomter och strandskydd
044-775 60 91
madeleine.brodden@ostragoinge.se

Du som har en fråga eller synpunkt gällande bygg, mark och exploatering, gata eller detaljplaner hänvisas till Bygg@ostragoinge.se


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?