Kontakta oss

Hand som knappar in telefonnummer

Välkommen till Samhällsbyggnad!

Ärenden som gäller bygglov kontakta: Bygg@ostragoinge.se

Ärenden som gäller miljöfrågor kontakta: Miljo@ostragoinge.se

 

 

 

 

 

Miljö & Bygglov

Aida Prag
Miljö- och bygglovschef
044-775 65 98
aida.prag@ostragoinge.se
Linda Johansson Frodig
Administratör
044-775 60 59
linda.frodig@ostragoinge.se
Jonas Juhlin
Miljöinspektör – Livsmedel & VA
044-775 66 02
jonas.juhlin@ostragoinge.se
Elin Lindblom
Miljöinspektör – Miljöfarlig verksamhet & Lantbruk
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se
Jenni Rydsten Berg
Miljöinspektör – VA & hälsoskydd
044-775 62 83
jenni.rydstenberg@ostragoinge.se
Johan Elofsson
Byggnadsinspektör
044-775 60 28
johan.elofsson@ostragoinge.se

 

Mark & Planering

Anders Siversson
Samhällsbyggnadschef/stadsarkitektsfunktion
044-775 60 57
anders.siversson@ostragoinge.se
Henrik Arvidsson
Mark och exploateringschef
044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
Jimmy Karlsson
Lantmäteriingenjör/GIS-Tekniker
044-775 60 04
jimmy.karlsson@ostragoinge.se
Sandra Cornmark
Planarkitekt
044-775 60 79
sandra.cornmark@ostragoinge.se
Daniel Persson
GIS-Ingenjör
044-775 61 76
daniel.persson@ostragoinge.se
Johanna Holgersson, föräldraledig t o m 2021-09-20
Planarkitekt
044-775 60 97
johanna.holgersson@ostragoinge.se

 


Hand som knappar in telefonnummer

 

 

Hittade du inte vad du sökte?