Kontakta oss

Mikael Torberntsson
T.f Samhällsbyggnadschef
044-775 60 88
mikael.torberntsson@ostragoinge.se

 

 

 

 

 

MARK OCH EXPLOATERING

Henrik Arvidsson
Mark och exploateringschef 
044-775 62 42
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
Ann-Sofie Görnebrand
Parkansvarig (föräldraledig)
044-775 61 45
ann-sofie.gornebrand@ostragoinge.se
Carl Almström
Driftsingenjör gata

044-775 60 86
carl.almstrom@ostragoinge.se
 

 

MILJÖ

Andréa Raivander
Miljösamordnare
044-775 60 60
andrea.raivander@ostragoinge.se
Anna Eriksson
Livsmedel- och hälsoskyddsinspektör
044-775 60 59
anna.eriksson@ostragoinge.se
Jonas Juhlin
VA- inspektör 
044-775 66 02
jonas.juhlin@ostragoinge.se
Elin Lindblom
Miljöinspektör
044-775 61 79
elin.lindblom@ostragoinge.se

Du som har en fråga eller synpunkt hänvisas till MiljoochBygg.Info@ostragoinge.se

 

FYSISK PLANERING, BYGGLOV OCH GEOGRAFISK INFORMATION

Anders Siversson
Plan- och byggchef/stadsarkitektsfunktion
044-775 60 57
anders.siversson@ostragoinge.se
Jimmy Karlsson
Mätningsingenjör/GIS-Tekniker
044-775 60 04
jimmy.karlsson@ostragoinge.se
Sandra Cornmark
Planarkitekt 
044-775 60 79
sandra.cornmark@ostragoinge.se
Daniel Persson
GIS-Ingenjör
044-775 61 76
daniel.persson@ostragoinge.se
Johan Elofsson
Byggnadsinspektör
044-775 60 28
johan.elofsson@ostragoinge.se
Johanna Holgersson
Planarkitekt 
044-775 60 97
johanna.holgersson@ostragoinge.se

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?