Smittskydd

Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården.

Tillsyns- och tillståndsnämnden arbetar för att smitta inte ska spridas via vatten eller livsmedel. Nämnden kan fatta beslut om att kläder, möbler eller andra föremål med ohyra eller smittämne ska brännas eller omhändertas på annat lämpligt sätt.

Zoonoser är sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Vid flertalet zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet som kan vara:

  • virus
  • bakterier
  • svampar
  • parasiter

Exempel på zoonossjukdomar är:

  • infektioner av salmonella och campylobakter
  • papegojsjuka
  • harpest
  • EHEC

Läs mer om smittskydd via länkarna nedan.Hittade du inte vad du sökte?