Kvalité

Hårt eller mjukt vatten? Ett vatten kallas hårt när det innehåller större mängder av mineralerna kalcium och magnesium. Ett mineralrikt vatten, det vill säga ett hårt vatten, anses vara ett hälsosamt dricksvatten som skyddar mot flera sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar m.m.

Med en hög kalciumhalt är dock risken för kalkavlagringar i installationer och då främst i varmvattensystem större, varför avkalkning kan behövas göras oftare än med ett mjukare vatten.

Ett mjukt vatten kan ibland vara mer aggressivt (ledningsangripande). Ett mjukt vatten kräver lägre tvättmedeltillsats än ett hårt, vid dosering av tvättmedel följ därför de rekommendationer som finns på paketet.

Vattnet i Östra Göinge är i de flesta orterna medelhårt 5-10 dH. I Knislinge, Hanaskog och Broby, som får sitt vatten från Kristianstad, är hårdheten ca 12,5 dH.

Dricksvattenkvalité i Östra Göinge kommun

Ort pH Hårdhet Kalcium Magnesium Järn Fluorid
°dH mg/l mg/l mg/l mg/l
Broby/Knislinge/ Hanaskog 8,0 12,5 80 6,5 <0,01 0,36
Sibbhult 8,4 6,2 30 4,5 <0,06 0,74
Glimåkra/ Kräbbleboda 8,5 6,6 35 3,2 <0,02 0,68
Hjärsås 8,0 8,2 43 4,4 <0,02 0,74
Immeln 8,3 6,7 30 8,3 <0,02 0,58
Östanå 8,0 7,3 39 4,2 <0,02 0,66
Boalt 8,2 4,5 22 3,8 <0,03 1,2

Hittade du inte vad du sökte?