Hur går bygglovsprocessen till?

Nybyggnadskarta

Ska du bygga nytt eller bygga ut är det hos oss du beställer nybyggnadskarta. Kartan visar hur din fastighet ser ut med byggnader, gränser m.m. Du får hem ett original där du ritar in och måttsätter det du söker bygglov för.

Kartprodukten levereras i pappersformat eller digitalt format, då som dwg. Dwg-filen används som ett digitalt underlag i CAD-program där man ritar in, markerar och måttsätter byggnaderna enligt våra önskemål. Enklast beställer du kartan genom att använda blanketten ”Beställning av nybyggnadskarta” i vårt blankettarkiv.

För snabbast möjliga handläggning krävs:

  • Att du lämnar in tydliga och fullständiga handlingar.
  • Att ritningarna ska vara på vitt papper, tydliga och fackmässigt utförda.
  • Att du vill göra stämmer med detaljplanen. En mindre avvikelse ökar handläggningstiden.
  • Att det du vill göra tar hänsyn till kulturvärden, stadsbild och grannar. Bygglovsansökan som är dåligt anpassat till befintliga byggnader eller till området kan nekas bygglov.

Handlingar

Kartunderlag och allmän bygglovinformation
Vi står också till tjänst med kartunderlag via kartavdelningen. Vill du ha mer information och upplysningar om detaljplaner, bygglov eller byggbestämmelser, kontakta byggnadsinspektören. Du kan läsa om aktuella detaljplaner under fliken detaljplaner.

Efter ansökan

Tekniskt samråd
När bygglov är beviljat kallar byggnadsinspektören till tekniskt samråd och meddelar vad som ska förberedas, till exempel förslag på kontrollplan och tekniska handlingar. För vissa enkla ärenden blir det inte aktuellt med tekniskt samråd eller kontrollansvarig.

Vid det tekniska samrådet tar man upp arbetets planering och organisation, hantering av eventuellt farligt avfall, behov av arbetsplatsbesök och utstakning, myndigheternas krav på byggherren och kontrollansvarig samt om det krävs byggfelsförsäkring. Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan. I kontrollplanen har byggherren och byggnadsinspektören kommit överens om vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska inlämnas till kommunen och vilka anmälningar som skall göras.

Vid mindre ärenden och vid anmälan för eldstad kan samråd hållas på telefon.

Startbesked
Innan man påbörjar ett arbete måste man ha startbesked som utfärdas när alla handlingar som krävs kommit in. Börjar man utan startbesked får man betala en byggsanktionsavgift.

Slutbesked
Innan man börjar använda en byggnad ska man ha slutbesked. Tar man det i bruk utan slutbesked får man betala en byggsanktionsavgift.Hittade du inte vad du sökte?