Sopor och avfall

I Östra Göinge kommun är det Östra Göinge Renhållnings AB som organiserar sophämtning och avfallshantering.

Uppgifter om taxor, hämtningsintervall, sopsortering, återvinningsstationer, öppettider med mera finner du på renhållningsbolagets hemsida. Östra Göinge kommun satsar på källsortering av hushållsavfall och en omfattande ”grindhämtning” hos abonnenterna för att bidra till en bättre miljö. En strävan är att återvinna så stor del av hushållsavfallet som möjligt. Genom att hämta så gott som samtliga typer av avfall vid grinden (även producent-ansvarsmaterial) erbjuds abonnenterna en god service.

 

Återvinningscentraler/stationer

Östra Göinge Renhållnings AB sköter insamling av avfall, avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i Osby och Östra Göinge kommuner.

Den centrala avfallsanläggningen finns i Kattarp mellan Osby och Broby. Andra återvinningscentraler finns i Knislinge och Sibbhult. För öppettider och mer information, se ÖGRAB’s hemsida www.ograb.seHittade du inte vad du sökte?