Anmälan

Anmälan

Installation eller stora ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp (även på tomt) är åtgärder som normalt kräver anmälan. rivningsåtgärder (dock inte komplementbyggnad eller ekonomibyggnader), ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas, ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, En anmälan ska vara skriftlig och bland annat innehålla uppgift om kontrollansvarig.

Rivningsanmälan

Krävs för rivning av nästan alla typer av byggnader, även om det inte krävs rivningslov. Till rivningsanmälan skall bifogas en inventering av miljöfarligt avfall samt en rivningsplan som anger hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Rivningsarbetet får inte påbörjas innan man godkänt planen och fått startbesked. Även för rivning skall oftast en kontrollansvarig utses.

Till blanketter >


 

 

Hittade du inte vad du sökte?