Kartor

BaskartaNBKTomtkarta

 

Kontaktuppgifter:

Jimmy Karlsson
GIS-ingenjör
Tel: 044-775 60 04
E-post: jimmy.karlsson@ostragoinge.se

Daniel Persson
GIS-utvecklare
Tel: 044-775 61 76
E-post: daniel.persson@ostragoinge.se


Östra Göinge kommuns kartor är samlade i kartportalen.

Baskartan utgör underlag för planering, projektering, översikter med mera. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdinformation och hydrografi, skalområde: 1:400 – 1:5 000. Utöver baskartans information kan man få adresser och markdetaljer (som staket, murar, häckar, plank, etcetera) för en tilläggskostnad.

Aktualitet

Byggnader och fastigheter àjourförs kontinuerligt. Vägar àjourförs när vi får kännedom om förändringar. Höjdinformation och övriga detaljer àjourförs vid nykartering och vid behov.

Nybyggnadskartan används för bygglovsansökan som underlag för situationsplanen vid ny-, om- eller tillbyggnad. Bygglovhandläggaren avgör vilken typ av
nybyggnadskarta som behövs utifrån vad du ska bygga.

Nybyggnadskarta upprättas i varje enskilt fall efter skriftlig beställning. Kartan innehåller all landskapsinformation om fastigheten både i text och i grafik tex höjdinformation, fastighetsindelning, detaljplaneförhållanden, arealuppgift och servitut.

Handläggningstiden för en nybyggnadskarta är cirka 4 veckor.

Beställning av nybyggnadskarta

Tomtkartan är ett utdrag ur kartdatabasen utan fältkontroll. Den innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera.

Hittade du inte vad du sökte?