3. Samverkansavtal i kommunen

Ett samverkansavtal upprättades 2016 mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät AB.

Tillgång till bredbandstjänster med hög hastighet och kvalitet är idag en förutsättning för framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och framför allt en förbättrad vardag för kommuninvånaren. Förbättrade digitala kommunikationer stärker näringslivets konkurrenskraft och ökar medborgarens valmöjligheter gällande arbete, utbildning, service och rekreation.

En samverkan finns idag med Svenska Stadsnät, som är en lokalt etablerad aktör och har förmågan att säkerställa ett öppet, heltäckande och konkurrensneutralt fibernät.

Parterna har ett långsiktigt icke exklusivt samarbete för att se till att företagare och medborgare kommer ha tillgång till en bra IT-infrastruktur.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?