Vi vill utveckla Broby centrum tillsammans med dig!

Den 13 juni 2022 arrangerades en medborgardialog på Broby Gästis. Temat var utveckling av Broby centrum. Närmare 80 engagerade deltagare fick information om pågående projekt, gick på rundvandring i byn och diskuterade Broby centrums utvecklingsmöjligheter.

Stort tack till alla er som var med!

Här har vi sammanställt det som lyftes under mötet, där deltagarna i olika grupper diskuterade ett specifika områden i byn.

Du som har synpunkter på sammanställningen eller fler förslag, kan lämna dem längst ner på den här sidan.

Diskussion om området vid
Göingeskolan

Så upplevs området vid skolorna i Broby
Mörkt och dåligt upplyst och otryggt.

Hur skulle platsen vid skolorna kunna utvecklas?

 • Med en mer öppen park mellan kommunhuset och skolorna
 • Med en lekplats
 • Med ökad rörelse mellan skolor och centrum hade ökat tryggheten
 • Med fler variationsrika aktivitetsmöjligheter
 • Med fler sittplatser
 • Genom mer avslappnande miljöer på skolorna
 • Skatepark med hög tillgänglighet
 • Multiarena
 • Genom att göra parken mer inbjudande
 • Med en friidrottsplan
 • Med ett tryggt stråk till centrum och till badhuset från skolorna
 • Genom att man ordnar så att ån syns från skolområdet
 • Med mer belysning

Finns det något som du är stolt över på den här platsen och gärna visar upp för andra?

 • Allén mellan Prästavångskolan och församlingshemmet är fin
 • Här finns mycket på liten yta, bland annat klädaffär, systembolag, Gästis och fiket Kaffeterian

Vad krävs för att denna platsen ska vara trygg, säker och attraktiv?
Med en högre vuxennärvaro.

Diskussion om området vid ån och bron

Så upplevs området vid ån och bron i Broby
Stranden är fin. Tyst.

Hur skulle platsen kunna utvecklas?

 • Med en skatepark
 • Med bättre belysning
 • Med belysning vid bron
 • Med en lekplats vid bränneriet, mellan broarna eller mot vägen vid Måsviken
 • Med flytbrygga vid grillplatsen
 • Med tydligare skyltning
 • Med en mer naturlig passage över 119 vid å-promenaden

Vad krävs för att platsen ska vara trygg, säker och attraktiv?
En lägre hastighet och mindre växlighet.

Diskussion om området vid Kulturhuset

Så upplevs området vid kulturhuset i Broby
Torggatan är fin, men hade kunnat trafiksäkras mer. Annars upplevs det som ett fint, lugnt och trevligt område

Hur skulle platsen kunna utvecklas?

 • Med fler sittplatser
 • Med en lekplats
 • Genom att fler kulturella arrangemang
 • Eftersom skulpturparken är lite mörk och ödslig, hade den kunnat fyllas på med lek, spel, skulpturer, schackspel, konst, labyrinter och sittplatser

Vad krävs för att denna platsen ska vara trygg, säker och attraktiv?

 • Med ökad belysning
 • Med en utomhusbio

Diskussion om området runt om torget

Hur upplevs området vid torget i Broby?
Torget upplevs som ödsligt.

Hur skulle platsen kunna utvecklas?

 • Med fler serveringar
 • Med mer grönska
 • Med mer belysning
 • Med sittplatser
 • Med en minigolfbana, schackspel och boulebana
 • Med en hundrastgård
 • Genom att öppna upp bakom Coop och Broby gästis
 • Genom ökad tillgänglighet
 • Med en scen i Tivoliparken

Finns det något som du är stolt över på den här platsen och gärna visar upp för andra?
De fina äldre byggnaderna, som till exempel Broby gästis.

Diskussion om området vid gamla stationen

Hur upplevs området vid och runtomkring gamla stationen i Broby?
Det är tomt men har stor potential.

Hur skulle platsen kunna utvecklas?

 • Genom en multiarena eller basketplan
 • Genom att inte anlägga för många pendlarparkeringar
 • Genom att inte bygga för högt
 • Med en lekplats
 • Genom att förlänga parken och gör något för ungdomar
 • Genom 24-timmars parkeringsplatser
 • Genom ett promenadstråk mot sporthallen

Har du fler synpunkter och förslag?

Du som inte hade möjlighet att vara med vid medborgardialogen är välkommen att lämna utvecklingsförslag eller synpunkter om Broby centrum via webbformuläret nedan. Även du som deltog är välkommen att tillägga sådant som du inte hann ta upp eller som du funderat på efteråt.

Dina förslag på och synpunkter om Broby centrums utveckling!

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina synpunkter och förslag. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.


Hittade du inte vad du sökte?