Kartor och mätning

Kart- och GIS-enheten arbetar med mätningsuppdrag och geografisk information i Östra Göinge kommun. Här utförs också mätningsuppdrag, till exempel utstakning och lägeskontroll av byggnader. Kontoret har även en roll som samordnare av geodata inom kommunens verksamheter.

Målgrupper är både interna och externa användare, det kan handla om allt ifrån leverans av enkla utskrifter till digitala filer i olika dataformat. För mer omfattande användning skrivs avtal om nyttjanderätt.

Allt vårt kartdata lagras i en gemensam databas som kontinuerligt utvecklas i samverkan med Hässleholms och Osbys kommun.

2008 byttes koordinatsystem från RT90 till SWEREF 99 13 30. Detta innebär att all kartframställning och annan redovisning av geografisk data sker i SWEREF 99 13 30.

Östra Göinge kommun har även gått över till nytt höjdsystem RH 2000.

Mer information om Sweref och RH2000 hittar du här, på Lantmäteriets webb.

Kontaktuppgifter:

GIS, kartor, adresser:
Daniel Persson
GIS-utvecklare
Tel: 044-775 61 76
E-post: daniel.persson@ostragoinge.se

Inmätning, utstakning, lägeskontroll, kartframställning:
Jimmy Karlsson
GIS-ingenjör
Tel: 044-775 60 04
E-post: jimmy.karlsson@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?