Gata och park

En gata är i princip en väg i stadsmiljö eller detaljplanelagt område och kan definitionsmässigt särskiljas från begreppet väg. Bestämmelser om gator finns i plan- och bygglagen, medan vägfrågor regleras i Väglagen.

Det finns allmänna vägar och enskilda vägar. Allmänna vägar har antingen kommunal eller statlig (Trafikverket) huvudman, medan enskilda vägar sköts av vägföreningar eller enskilda fastighetsägare.

Östra Göinge kommun förvaltar och sköter kommunala gator och parker. Kommunens innehav av allmänna vägar är i stort sett obefintligt. Den kommunala gatuhållningen omfattar i första hand nyanläggning, drift- och underhåll av gator, torg, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser. Enskilda vägar sköts och underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer. Till enskilda vägar kan det utgå statlig och/eller kommunalt bidrag.

Felanmälan ( länkas vidare till webbsidan Fixa Min Gata)

Blankettarkiv.

Har du frågor eller synpunkter om kommunala gator, gatudrift och parker kan du kontakta SamhällsbyggnadsavdelningenLäs mer

Hittade du inte vad du sökte?