Radon

I rum där människor vistas mer än tillfälligt får årsmedelvärdet för radongas i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m³.

Vid hög förekomst av markradon bör genomföringar i byggnaden tätas för att hindra läckage av radon till inomhusluften. Vi rekommenderar då att man gör en mätning av förekomsten av radongas i inomhusluften. Mätningen ska ske under vinterhalvåret.

Det finns en karta i översiktsplanen för Östra Göinge kommun sid. 114 som visar radonriskområden.

Mer information om radon, radonmätning och radonriskområden ger verksamheten Miljö och hållbarhet.


Hittade du inte vad du sökte?