Flytta eller minska elanvändningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.
Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska vår elanvändning i vinter.

  • Flytta elanvändningen från tider med hög belastning, dvs vardagar under morgnar (klockan 8 –11) och kvällar (klockan 16–19).
  • Minska den totala elanvändningen.


Hittade du inte vad du sökte?