Lotteritillstånd

Östra Göinge kommunstyrelse är lotterimyndighet i kommunen. Ideella föreningar som uppfyller vissa krav får anordna lotteri.

För att få tillstånd ska föreningen:

•arbeta med frågor som är bra för de flesta människor eller för samhället i stort.

•arbeta mest med sådana frågor.

•inte vägra någon person medlemskap, utom när det finns speciella anledningar.

Lotterilagen

Allt lotteri styrs av Lotterilagen, som kom 1994. Lotteri är en verksamhet, där en eller flera deltagare kan få en vinst som är värd mer än vad någon annan i lotteriet kan få. Möjligheten till vinst ska helt eller delvis bero på slumpen, alltså genom till exempel lottning, gissning eller vadhållning.

Tillstånd att hålla ett lotteri kan man få om lotteriet kommer att hållas på ett sätt som följer föreskrifter, vilkor och bestämmelser.

För varje lotteri ska finnas en av föreningen utsedd lotteriföreståndare som är godkänd av Östra Göinge kommun. Det är också Östra Göinge kommun som utser en lotterikontrollant.

Ansökan

Ansökan görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Östra Göinge kommun tillsammans med utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriförståndare. Ansökan finns under lotterier på blankett-sidan, sök på blanketter i sök-rutan ovan och scrolla ner till lotterier.
Tillsammans med ansökan skickas också stadgar, verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse, om dessa inte redan finns hos Östra Göinge kommun.

Lotteriformer:

Registreringslotteri

En ideell förening (med vissa undantag) kan få hålla registreringslotteri. Det betyder att man får ett tillstånd (ett §17-tillstånd) under tre år och för max 20 basbelopp. Inom detta lotteri kan man hålla flera olika dellotterier efter att lotterikontrollanten godkänt dem.

Ett dellotteri pågår normalt i tre månader. Lotteri från fasta försäljningsplatser, till exempel i automater i affärer eller kiosker, får inte vara del av registreringslotteri.

Tillståndslotteri

För att få hålla ett tillståndslotteri får försäljningstiden inte vara med än tre månader. I ett tillståndslotteri får lotter säljas på fasta försäljningsställen. Detta är alltså ett enskilt lotteri, och kan ansökas om genom ett §16 tillstånd. Dessa lotterier får sedan 2017-01-01 inte säljas till personer under 18 år.

Tillståndsfritt lotteri

I vissa fall får lotterier anordnas utan tillstånd, men bara om man följer regler om till exempel lottpris och vinster och lottens pris inte överstiger 1/6000 prisbasbelopp (2016 innebär det 7,38kr/lott).

•av ideella föreningar, men bara om lotteriet hålls i samband med möte eller annat arrangemang

•av företag, om lotteriet hålls i samband med

1. ett offentligt nöjesarrangemang, till exempel marknader

2. arrangemang som på något sätt är bra för befolkningen, till exempel välgörenhetsbasarer och idrottstävlingar

3. allmänna konstutställningar som hålls för välgörande ändamål.

 

För att hitta blanketter till lotteritillstånd och lotteriredovisning sök i sökrutan på blanketter och när du kommer till blankettsidan skrolla ner till lotterier.

 

Om du vill veta mer om lotterier kontakta gärna:

Therese Svensson Collin, Fritidsansvarig tfn 044-775 60 63


Hittade du inte vad du sökte?