Friluftsliv – Skåneled, Kanotled och Motionsslingor

I kommunen finns fina leder för att ta sig fram både i skog och på vatten. 
Skåneleden passerar genom Östra Göinge och är också utbyggd med en slinga, Breanäsleden. I sjösystemet Immeln-Halen-Raslången finns det bra möjligheter till att paddla kanot och slå läger vid någon av de många lägerplatser som finns i sjösystemet. Från Vesslarp genom Trollabackarna till kommungränsen mot Osby tar du dig fram på Skåneleden. I Trollabackarna finns en färdigställd rastplats. Vatten finns att hämta vid Trollabadet. Ved och toalett finns nedanför backen på väg mot Klinten, Osby.
Vid Källstorp och Bosarp har vi gjort omdragningar för att kunna njuta av vacker boksskog och flera olika kulturminnesmärken som t.ex minnesstenen över Mikael Göing i Hemlinge.

Sträckningen Vesslarp-Trollabadet är 18 km.
Sträckningen Trollabadet-Klinten är 16 km.
Breanäsleden är 23 km.
Besök gärna www.skaneleden.se för mer information om Skåneleden.
Information om strövområden finns också på www.stiftelsenskanskalandskap.se

Friluftskarta

På kommunens Friluftskarta finns ytterligare information att ta del av som t.ex. vindskydd, grillplatser båtiläggningsplatser, badplatser m.m.

Kanotleden

I Östra Göinge kommun finns tre lägerplatser vid sjön Immeln, vindskydd i Immeln, på Kvinnoöarna och i Breanäs. På dessa platser finns ved, toalett och vindskydd. På Norra Kvinnoön har vi nu två nya mulltoaletter, dessutom har vi gjort i ordning alla grillstäder på både Norra och Södra Kvinnoön för säkrare och bättre grillmöjligheter. I Immeln finns ett kanotcenter där du kan hyra kanot, för mer information titta in på www.immelnskanotcenter.se.

För att kunna erbjuda bra rast- och lägerplatser med god service tar Östra Göinge ut en serviceavgift av alla som nyttjar kanotledens service. Serviceavgiften ligger för närvarande på 50 kr per kanot/ båt och dygn. Serviceavgiften kan betalas på Immelns kanotcenter eller via Swish

Hela överskottet från serviceavgiften används oavkortat till den service som finns på kanotleden i Östra Göinge kommun, för att leden fortsatt ska vara ett trivsamt och attraktivt besöksmål med bevarade naturvärden. Ambitionen är att bygga en grönare, mer hållbar och mer sammanhållen kanotled.

Motionsslingor

I Östra Göinge kommun finns två motionsslingor med belysning, det är slingan i Knislinge på Åke backe uppe vid vattentornet på Göingevägen.
Det är även en 3 km lång slinga i Tågaröd vid FK Göingarnas anläggning strax söder om Sibbhult på vägen till Hjärsås. FK Göingarnas anläggning är öppen för allmänheten, se mer information på deras hemsida www.fkg.nu.
Det finns även en slinga på 2 km i Broby som utgår från tennisbanorna på Pappersbruksvägen strax norr om Broby Sporthall som är delvis belyst. Se karta över motionsslingan.
För övrigt finns det gott om hårdgjorda gång- och cykelvägar runtom i Broby tätort som även är sammankopplade med belyst cykelväg till Glimåkra och belyst cykelväg som följer det gamla järnvägsspåret till Knislinge och vidare till Hanaskog.Hittade du inte vad du sökte?