Göingebor berättar om sitt Skånes gröna hjärta

Skillnaden mellan ett platsvarumärke och andra varumärken är att alla äger platsvarumärket. Gemensamt har boende, verksamma, unga och äldre kommit fram till följande om vår plats:

Skånes gröna hjärta är en plats för utveckling, tystnad och livskvalitet. I Östra Göinges natur finns det små byar med känsla, Härvaro och drivkraft, men även med ett lugn och en spännande historia.

Arbetet med att förtydliga platsvarumärket fortsätter och vi låter nu Göingebor berätta om sin bild av platsen Skånes gröna hjärta, sin syn på göingar och mycket annat! En stafettpinne lämnas sedan vidare till nästa berättare.

Det är tillsammans som vi förstärker platsens själ och hjärta!

Göingeborna som berättar