Föreningsbidrag för lovaktiviteter

Även i år har kommunens föreningar möjlighet att få del av medel för att genomföra lovaktiviteter för åldersgruppen 6-15 år. Syftet med medlen är bland annat att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. Medlen skall användas till kostnader för ledare och övriga omkostnader som föreningen har. Aktiviteten ska:

  • genomföras under skolloven, sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov eller jullov
  • vända sig huvudsakligen till barn och unga mellan 6 och 15 år (aktiviteten måste inte vända sig till hela åldersspannet)
  • vara kostnadsfri för deltagarna
  • får inte ingå i ordinarie verksamhet

Någon behovsprövning får inte göras av de barn och unga som deltar på aktiviteterna. Föreningen måste vara registrerad hos kommunen enligt nuvarande regler för föreningar. En förening kan få högst 10 000 kronor i bidrag. Aktiviteterna är inte LOK-stödberättigade enligt Riksidrottsförbundet.

Ansökan kan ske löpande men senast 30 november. Senast en vecka efter ansökan kommer föreningarna att få besked om man får ett bidrag och hur mycket i så fall. Föreningen får bidraget utbetalt i förskott.  Används inte hela bidraget som föreningen får utbetalt ska den del som inte används återbetalas. Efter genomförd aktivitet redovisa till Kultur och fritid; en kort utvärdering, deltagarlista samt kostnader.

 

Ansök här:

Ansökan om föreningsbidrag för lovaktiviteter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan om bidrag för lovaktiviteter. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
  • Ange ett nummer från 0 till 10000.
  • Max filstorlek: 128 MB.
    Ej obligatoriskt, går även bra att fylla i budgetfältet ovan.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?