Platsmarknadsföringsprojekt Mitt gröna hjärta

Var med och skapa bilden av din plats!

Var med i den avslutande omgången workshopar i projektet Mitt gröna hjärta och för att slutresultatet ska bli så bra som det bara går, är vi måna om att så många som möjligt har varit med och bidragit. Därför är du hjärtligt välkommen att delta i denna sista omgång workshopar. Det spelar naturligtvis ingen roll om du inte har deltagit tidigare, bättre nu än aldrig!

I tidigare workshopar har vi arbetat med att få fram gemensamma nämnare för Östra Göinge: hur platsen upplevs och definieras av dig som bor eller verkar här. I denna tredje och avslutande workshop ska vi nu validera och implementera, eller med andra ord se om vi är nöjda med resultatet och hur vi jobbar vidare med vårt underlag.

Det här projektet är ett ypperligt tillfälle för dig att påverka och medverka till att bilden av Östra Göinge, Skånes gröna hjärta, blir så som du tycker att den ska vara. En plats blir som allra bäst när vi formar den tillsammans.

Tid och anmälan

Du kan välja mellan två olika tillfällen, ta det alternativ som passar dig bäst. Vi gör alltså samma typ av workshop, men vid två olika tillfällen.

  • Torsdagen den 26 november kl. 15-17
  • Fredagen den 27 november kl. 10-12

Anmäl dig till mittgronahjarta@ostragoinge.se

När du anmäler dig får du en länk som du loggar in på vid aktuellt datum och tid.
 
 

Unikt projekt ska tydliggöra bilden av Östra Göinge

Platsmarknadsföringsprojektet Mitt gröna hjärta är ett inkluderande samverkansprojekt som har planerats gemensamt av Östra Göinge kommun och Högskolan Kristianstad och kommer att genomföras i samverkan med inspiration av aktionsforskning. Målet är att utveckla och stärka platsvarumärket Skånes gröna hjärta och därmed tydliggöra platsens identitet, själ och hjärta.

Praktiskt syftar projektet till att låta platsens intressenter – invånare, företagare, ideell sektor, kommun – tillsammans utveckla platsvarumärket Skånes gröna hjärta och tydliggöra identiteten med målsättning att lägga grunden för ett levande varumärke i framtiden. Genom att öppna upp varumärkesprocessen sker implementeringen av varumärket parallellt med utvecklingen och framtagandet av varumärkesplattformen, genom att olika aktörer är delaktiga i processen.

– Forskningsprojektet som drivs parallellt syftar övergripande till att utforska processen i projektet och studera vad som händer när olika typer av intressenter tillåts vara med i att utforma ett platsvarumärke. Vi kommer också att testa och utvärdera olika metoder för inkludering av platsens aktörer, säger Lisa Källström, projektansvarig och universitetslektor på Högskolan Kristianstad.

Platsvarumärket Östra Göinge – ’Skånes gröna hjärta’ togs fram 2009 och har en nyligen uppdaterad grafisk profil. Men det viktiga är inte bara logotyper och marknadsföringsmaterial, utan snarare själva bilden som Skånes gröna hjärta förmedlar och förknippas med. Denna bild och identitet (det så kallade varumärket) ska genom projektet göras ännu tydligare så att göingebor och besökare säkert kan säga vad Skånes gröna hjärta står för, vad det innebär och hur varumärket ska hanteras.

– I och med projektet Mitt gröna hjärta vill vi bidra till Östra Göinges positiva utveckling när det gäller att vara en plats där man vill bo och arbeta, eller komma och besöka. Arbetet med att utveckla och stärka Skånes Gröna Hjärta behöver vi göra tillsammans och därför kommer göingebor att involveras i projektet på olika sätt. Målsättningen är att Skånes gröna hjärta ska ägas av alla som bor, besöker och verkar i Östra Göinge så ju fler som hjälper till i arbetet med att utveckla varumärket desto bättre, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektgrupp för platsmarknadsföringsprojektet Skånes gröna hjärta.

Från vänster: Per Siljeklint, Lisa Källström, Frida Olsson, Anna Bertram

Projektgrupp
Lisa Källström, universitetslektor Högskolan Kristianstad
Per Siljeklint, universitetsadjunkt Högskolan Kristianstad
Anna Bertram, tillväxtchef Östra Göinge kommun
Camilla Leo Malmberg, koordinator Östra Göinge kommun

 


Hittade du inte vad du sökte?