Platsvarumärkesprojekt Mitt gröna hjärta

Projektet avslutas men arbetet fortsätter

Efter ett år av workshops blandat med analyser avslutas nu platsvarumärkesprojektet Mitt gröna hjärta. Projektet har varit ett inkluderande samverkansprojekt som planerats gemensamt av Östra Göinge kommun och Högskolan Kristianstad och som genomförts i samverkan med inspiration av aktionsforskning.

Det som enligt forskarna gör projektet unikt är att metoden Design Thinking har använts som ramverk i arbetet med platsens varumärke. Metoden går ut på att deltagarna används som medskapare, snarare än passiva mottagare.

Målet med projektet har varit att utveckla och stärka platsvarumärket Skånes gröna hjärta och tydliggöra platsens identitet, själ och hjärta. Projektgruppen har bestått av forskare från Högskolan Kristianstad, tjänstemän från Östra Göinge kommun och frivillig allmänhet. Nära 200 kommunbor har engagerats i projektet, allt från föreningsaktiva till företagare och skolbarn.

– Det har varit väldigt glädjande att se att så många göingebor har deltagit och engagerat sig i projektet och i de workshops som genomförts under året, även under ett så utmanande år som detta har varit. Målet är fortfarande att Skånes gröna hjärta ska ägas av alla som bor, besöker och verkar i Östra Göinge, vilket innebär att arbetet med att utveckla varumärket kommer att fortsätta.
Det som kommit ur detta projektet kommer att även ligga till grund för framtagandet av den nya politiska visionen. Kommunfullmäktige har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ta fram den nya visionen och även detta arbete kommer alltså att göras tillsammans med göingar, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande Östra Göinge kommun.

Årets alla workshops (ett tiotal fysiska och digitala träffar) har lett till många insikter som kommunen nu tar med sig i det fortsatta arbetet och implementeringen av platsvarumärket.

  • Vi har ökat kännedomen om att vi har ett platsvarumärke.
  • Det finns nu en ökad kännedom om varandra och kraften i det.
  • Vi har ökat samsynen om att vi alla är en del av platsen.
  • Vi har ökat samsynen om vad vi är för en plats.
  • Vi tycker lika men också olika.
  • Det finns unika värden och en personlighet att lyfta fram.
  • Vi behöver förstärka vår position.
  • Det ligger en utmaning i det ständiga arbetet och utvecklingen av platsvarumärket.

 

Skånes gröna hjärta har fått en egen personlighet

I workshoparna har även platsens personlighet arbetats fram. Frågan löd: vilken personlighet är mest framträdande för platsen Östra Göinge – Skånes gröna hjärta? Resultatet blev en personlighet som ryms inom de tre adjektiven: Naturälskare, Klurig och Hjälpsam.

Forskningsresultat presenteras i Barcelona 2021

Projektet och forskningsresultaten kommer att presenteras i samband med en internationell konferens om platsmarknadsföring i Barcelona nästa år.

 


2020-04-16

Unikt projekt med syfte att tydliggöra bilden av Östra Göinge

Platsmarknadsföringsprojektet Mitt gröna hjärta är ett inkluderande samverkansprojekt som har planerats gemensamt av Östra Göinge kommun och Högskolan Kristianstad och kommer att genomföras i samverkan med inspiration av aktionsforskning. Målet är att utveckla och stärka platsvarumärket Skånes gröna hjärta och därmed tydliggöra platsens identitet, själ och hjärta.

Praktiskt syftar projektet till att låta platsens intressenter – invånare, företagare, ideell sektor, kommun – tillsammans utveckla platsvarumärket Skånes gröna hjärta och tydliggöra identiteten med målsättning att lägga grunden för ett levande varumärke i framtiden. Genom att öppna upp varumärkesprocessen sker implementeringen av varumärket parallellt med utvecklingen och framtagandet av varumärkesplattformen, genom att olika aktörer är delaktiga i processen.

– Forskningsprojektet som drivs parallellt syftar övergripande till att utforska processen i projektet och studera vad som händer när olika typer av intressenter tillåts vara med i att utforma ett platsvarumärke. Vi kommer också att testa och utvärdera olika metoder för inkludering av platsens aktörer, säger Lisa Källström, projektansvarig och universitetslektor på Högskolan Kristianstad.

Platsvarumärket Östra Göinge – ’Skånes gröna hjärta’ togs fram 2009 och har en nyligen uppdaterad grafisk profil. Men det viktiga är inte bara logotyper och marknadsföringsmaterial, utan snarare själva bilden som Skånes gröna hjärta förmedlar och förknippas med. Denna bild och identitet (det så kallade varumärket) ska genom projektet göras ännu tydligare så att göingebor och besökare säkert kan säga vad Skånes gröna hjärta står för, vad det innebär och hur varumärket ska hanteras.

– I och med projektet Mitt gröna hjärta vill vi bidra till Östra Göinges positiva utveckling när det gäller att vara en plats där man vill bo och arbeta, eller komma och besöka. Arbetet med att utveckla och stärka Skånes Gröna Hjärta behöver vi göra tillsammans och därför kommer göingebor att involveras i projektet på olika sätt. Målsättningen är att Skånes gröna hjärta ska ägas av alla som bor, besöker och verkar i Östra Göinge så ju fler som hjälper till i arbetet med att utveckla varumärket desto bättre, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektgrupp för platsmarknadsföringsprojektet Skånes gröna hjärta.

Från vänster: Per Siljeklint, Lisa Källström, Frida Olsson, Anna Bertram. (Frida Olsson ersattes senare i projektet av Camilla Leo-Malmberg).

Projektgrupp
Lisa Källström, universitetslektor Högskolan Kristianstad
Per Siljeklint, universitetsadjunkt Högskolan Kristianstad
Anna Bertram, tillväxtchef Östra Göinge kommun
Frida Olsson/Camilla Leo Malmberg, koordinator Östra Göinge kommun

 


Hittade du inte vad du sökte?