Platsmarknadsföringsprojekt Mitt gröna hjärta

Unikt projekt ska tydliggöra bilden av Östra Göinge

Platsmarknadsföringsprojektet Mitt gröna hjärta är ett inkluderande samverkansprojekt som har planerats gemensamt av Östra Göinge kommun och Högskolan Kristianstad och kommer att genomföras i samverkan med inspiration av aktionsforskning. Målet är att utveckla och stärka platsvarumärket Skånes gröna hjärta och därmed tydliggöra platsens identitet, själ och hjärta.

Praktiskt syftar projektet till att låta platsens intressenter – invånare, företagare, ideell sektor, kommun – tillsammans utveckla platsvarumärket Skånes gröna hjärta och tydliggöra identiteten med målsättning att lägga grunden för ett levande varumärke i framtiden. Genom att öppna upp varumärkesprocessen sker implementeringen av varumärket parallellt med utvecklingen och framtagandet av varumärkesplattformen, genom att olika aktörer är delaktiga i processen.

– Forskningsprojektet som drivs parallellt syftar övergripande till att utforska processen i projektet och studera vad som händer när olika typer av intressenter tillåts vara med i att utforma ett platsvarumärke. Vi kommer också att testa och utvärdera olika metoder för inkludering av platsens aktörer, säger Lisa Källström, projektansvarig och universitetslektor på Högskolan Kristianstad.

Platsvarumärket Östra Göinge – ’Skånes gröna hjärta’ togs fram 2009 och har en nyligen uppdaterad grafisk profil. Men det viktiga är inte bara logotyper och marknadsföringsmaterial, utan snarare själva bilden som Skånes gröna hjärta förmedlar och förknippas med. Denna bild och identitet (det så kallade varumärket) ska genom projektet göras ännu tydligare så att göingebor och besökare säkert kan säga vad Skånes gröna hjärta står för, vad det innebär och hur varumärket ska hanteras.

– I och med projektet Mitt gröna hjärta vill vi bidra till Östra Göinges positiva utveckling när det gäller att vara en plats där man vill bo och arbeta, eller komma och besöka. Arbetet med att utveckla och stärka Skånes Gröna Hjärta behöver vi göra tillsammans och därför kommer göingebor att involveras i projektet på olika sätt. Målsättningen är att Skånes gröna hjärta ska ägas av alla som bor, besöker och verkar i Östra Göinge så ju fler som hjälper till i arbetet med att utveckla varumärket desto bättre, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektgrupp för platsmarknadsföringsprojektet Skånes gröna hjärta

Från vänster: Per Siljeklint, Lisa Källström, Frida Olsson, Anna Bertram

Projektgrupp
Lisa Källström, universitetslektor Högskolan Kristianstad
Per Siljeklint, universitetsadjunkt Högskolan Kristianstad
Anna Bertram, tillväxtchef Östra Göinge kommun
Frida Olsson, koordinator Östra Göinge kommun 2020-04-01– 2020-08-31
Camilla Leo Malmberg, koordinator Östra Göinge kommun 2020-09-01 –

 

Skånes gröna hjärta behöver dig!

Vill du vara med på inspirerande workshops där du möter andra i diskussioner och samtal om platsen Östra Göinge – Skånes gröna hjärta?

Östra Göinge kommun samarbetar nu med Högskolan Kristianstad i projektet Mitt gröna hjärta där vi tillsammans med olika grupper utforskar innehåll och värden i platsvarumärket Skånes gröna hjärta.

Under våren har vi träffat politiker, förvaltningsledning, föreningsliv, näringsliv och ungdomar på Fryshuset som bidragit med inputs och tankar. En allt tydligare bild börjar framträda, men i höst är det dags för nästa fas där vi vill utmana de första beskrivningarna!

Vi vill möta er i mixade grupper, så anmäl dig till något av datumen nedan redan idag om du vill vara med!
Du behöver inte ha varit med i någon av vårens workshopar för att delta.

Tid och plats

Sibbhult Folkets Hus
Måndagen den 14 september kl. 18-20
Torsdagen den 17 september kl. 13-15 – FULLT. Det är möjligt att delta digitalt denna dag – glöm inte att anmäla ditt intresse.

Skofabriken i Knislinge
Tisdagen den 6 oktober kl. 7-9
Onsdagen den 7 oktober kl. 10-12

Vi bjuder på tilltugg!
Anmäl dig till mittgronahjarta@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?