Stenen

Göinges grund är stenen. Här har ”det svarta guldet”, diabasen, brutits under lång tid och många är de människor som har kommit hit för att få utrycka sig i detta fantastiska material. Stenens inflytande på vår vackra bygd är tydlig för var och en.

  • Frännarps hällristningar
  • Diabasen – det svarta guldet
  • Stenstipendiet
  • Skulpturparker
  • Gärdesgårdar

Frännarp

”Urstenen” finns i Frännarp och är en hällristning som beräknas vara över 3 000 år gammal.

Hällristningar i Frennarp.

Ristningen med sina många vagnar, förspända med hästar, är unik i Sverige

Den är ett mångtydigt konstverk som forskningen fortfarande inte tolkat färdigt – och unik i sitt slag.

Hällristningen i Frännarp är unik på så sätt att den utgör den mest omfattande vagnbildsframställningen i landet.

Ingen annan hällristning har en sådan mångfald av vagns-typer. Ristningen är den enda i norra Skåne.

Diabasen

I Göinge har man också brutit den åtråvärda diabasen, kallad ”det svarta guldet”. Stenen har genom tiderna använts till finare stenläggningar utomhus, till gravstenar och till konstverk.

I Immeln finns ett stenmuseum som på ett överskådligt sätt visar hur man bröt sten och med vilka verktyg. Från våren 2012 kan man också besöka utestenmuseet och Lapidariet (gravstensmuseum) i Sibbhult.

Skulpturparker

Sten är ett naturligt val av material för många konstnärer och man kan se en del konstverk i några av de skulpturparker som finns i kommunen.

Internationellt känt är Wanås utställningar som ligger utanför Knislinge och som har en imponerande samling modern konst. Att ströva runt i parken är en upplevelse utöver det vanliga. I den nya konsthallen finns samtidskonst av hög klass.

I närheten av Kulturhuset Vita skolan i Broby finns en skulpturpark där kommunen visar upp de offentliga stenskulpturer man köpt genom åren. En del av stenstipendiaternas verk finns här. Det gör även Freddy Freaks humoristiska ”Mr. Walkman” och Hiroshi Koyamas underbara ”Black Button”.

En annan skulpturpark att besöka är den i Sibbhult, där flertalet av stenskulpturerna är flyttade från Breanäs.

Men sten finns i hela kommunen. Passa på att titta längs fält och åkrar när ni kör eller cyklar runt. Alla dessa fantastiska stengärdsgårdar!

Stengärde.

Foto: Karl Malmkvist

Små, nedfallna, breda, majestätiska, vindlande och spikraka – utseendet skiftar men slitet som ligger bakom imponerar.


Hittade du inte vad du sökte?