Mickel Pedersen Gyding

Mickel Pedersen föddes omkring 1517 här i Hemlinge, Glimåkra socken som då tillhörde Danmark. Han var en av gångna tiders mest kända göing.

Mickel adlades av den danske kungen Fredrik II 1571 och fick då namnet Gyding som på danska betyder Göing

Mickel har gjort en fantastisk karriär där han började som svensk fogdeknekt hos Arvid Claesson Uggla i Småland och slutade som Skånes rikaste man på Björnstorps gods.

Mickel var inblandad i flera av Gustav Vasas strider. Redan i 25-årsåldern hade Mickel avancerat till kapten och tjänstgjorde som sådan under Dackeupproren.

Efter att han blivit anklagad för bigami flydde Mickel Sverige för hemlandet Danmark tillsammans med sin förra arbetsgivares änka. I Danmark tog kung Fredrik II emot Mickel med öppna armar, kung Fredrik ansåg att Mickel var som klippt och skuren att ta hand om förtruppen vid en invasion av Sverige. Mickel pratade svenska perfekt, och kände till den svenska härens organisation, beväpning och officerskår.

Strax före det nordiska sjuårskriget bröt ut fick han kunglig order att värva så många skyttar han kunde. Under denna tid var Mickel chef för de göingska hakeskyttarna. Mickel var duktig på att utnyttja hakebössor som tillverkades i Göinge. Hakebössan var ett muskedunder med hake, som fungerade som en liten bärbar kanon. Tillsammans med de skogsvana göingska soldaterna var Mickels enhet ett mycket effektivt skytteförband. Kriget var mycket bittert och la grunden till Snapphanekrigen 100 år senare där de göinska soldaterna anammade samma stridsteknik men med mycket effektivare bössor, detta är anledningen till att man brukar kalla Mickel Pedersen Gyding för den första snapphanen.

När nordiska sjuårskriget, utan några positiva resultat för någondera sida slutade 1570 flyttade Mickel från Hemlinge till Björnstorp i Torna härad, vilket gods han erhållit i förläning. Han levde till 1587 och ligger begravd i Gödelövs kyrka.

Vill du veta mer så läs boken ”Kongens Hövitsman En biografi över Mickel Pedersen Gyding” av Anders Blidberg ISBN: 978-91-85517-09.

”Då indelningsverket upphörde 1901 och skvadronen placerades på regementet i Ystad blev dess benämning andra skvadronen, Nederst syns kronan som brändes in i länden på hästen, samt två korslagda standar.”

 


Hittade du inte vad du sökte?