SPOFF – Bibliotekens vanligaste frågor

Kostar det att skaffa lånekort?
Om du inte har haft ett lånekort innan kostar det ingenting.
Har du däremot tappat eller haft sönder ditt kort, så kostar det 20 kr att få ett nytt kort.


Kan jag bara lämna in böckerna på samma bibliotek som jag har lånat dem?
Nej, du kan lämna tillbaka dem på alla biblioteken i hela region Skåne Nordost, oavsett vilket av dem du har lånat på. Detta gäller all media.

 

Kan jag lämna tillbaka böcker från andra kommuners bibliotek?
Böcker med normal lånetid kan du lämna tillbaka på alla bibliotek inom Skåne Nordost. Biblioteken i Skåne Nordostregionen har slagit samman sina bibliotekskataloger. Sammanslagningen gäller mellan vår kommun och följande kommuner:

  • Bromölla
  • Hässleholm
  • Hörby
  • Kristianstad
  • Osby

Böcker från andra kommuner i Skåne skickas tillbaka till det bibliotek boken kom ifrån. Boken blir inte avregistrerad från ditt lånekonto förrän den når sitt hembibliotek.

Vad händer om jag glömmer att lämna tillbaka en bok i tid?
Förseningsavgiften är 5 kronor per dag och vuxenmedia för vuxna. Det är ingen avgift för barn.

Kostar det att använda internet?
Nej, det är gratis att använda internet. Det enda som krävs är att du bokar datorn genom att visa någon legitimation. Däremot är det en avgift för att skriva ut.


Hur länge får jag sitta vid datorn?
Du får boka datorn en halvtimme. Om det sedan inte är någon som har bokat efter dig, kan du förlänga med ytterligare en halvtimme. Alltså får du sitta totalt 1 timme/dag.

Finns det möjlighet att göra papperskopior?
Ja, kopiator finns på alla biblioteken.

Vad betyder SPOFF?
SPOFF är en förkortning av Svar På Ofta Förekommande Frågor. SPOFF är den svenska motsvarigheten till engelskans FAQ (Frequently Asked Questions).


Hittade du inte vad du sökte?