Stipendier och priser

Känner du någon som är en brinnande eldsjäl inom en förening?
Eller en idrottsutövare som gör något utöver det vanliga?
Du kanske känner till en duktig ungdom som tar sina första steg inom eget skapande?
Eller en person som under många år bidragit till kommunens kulturella framtoning?

I så fall kan du nominera den eller dem du tänker på till kommunens kultur- och fritidspriser och stipendier! Nedan berättar vi mer om kategorierna och länkar till nomineringssidan. Läs mer om priser och stipendier här.

 

Kommunens idrotts- och fritidspris, mästerskapsutmärkelse och stipendium

Årets idrotts- och fritidspris
Östra Göinge kommuns idrotts- och fritidspris är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till personer, föreningar eller andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser, prestationer eller resultat inom det ideella idrotts- och fritidsområdet.

Årets idrotts- och fritidsstipendium – ungdom
Östra Göinge kommuns idrotts- och fritidsstipendium – ungdom är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till unga personer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser eller resultat inom idrotts- och fritidsområdet. Antingen som ledare eller aktiva inom en förening eller inom sitt eget idrotts- och fritidsutövande. Stipendiet skall användas för stipendiatens utveckling inom sitt idrotts- och fritidsområde.

Årets mästerskapsutmärkelse
Östra Göinge kommuns mästerskapsutmärkelse är avsett att uppmärksamma personer eller lag som placerat sig på medaljplats på svenskt mästerskapsnivå eller däröver inom det idrottsliga området. 

Vilka får pris?
Efter inkomna nomineringar föreslår Idrottsalliansen i Östra Göinge (IDAG) för kommunens planeringsutskott vilka av de nominerade som ska få utmärkelserna och planeringsutskottet fattar därefter ett beslut.

Nomineringarna för idrotts- och fritidspriser och stipendium för år 2024 ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari 2025. Nominera här.

Kommunens kulturpris och kulturstipendium

Årets kulturpris
Kommunen hedrar en eller flera personer eller en organisation genom att årligen dela ut ett kulturpris.

Priset är avsett som belöning samt uppmuntran till personer, verksamma inom litteratur, musik, bildkonst, teater, koreografi, konsthantverk eller annan kulturell verksamhet.

Stor vikt läggs vid att personen har anknytning till Östra Göinge. Vem eller vilka som får kulturpriset beslutas av kommunens planeringsutskottutskottet för omsorg och utbildning.

Årets kulturstipendium – ungdom
Kommunen vill uppmuntra och stimulera unga personer under 25 år som gjort insatser inom kulturområdet eller verkat som ledare för ungdomar och genom det utfört ett ideellt och i huvudsak oavlönat arbete inom fritids- eller kulturområdet.

Nomineringarna för 2024 års kulturpris och stipendium ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari 2025. Nominera här.

Kommunens stenstipendium

Är du en konstnär eller stenhantverkare som vill pröva dina kunskaper konstnärligt? Eller är du redan en etablerad konstnär som vill genomföra ett nytt större stenprojekt? I så fall kan du söka vårt stenstipendium – ett möjligt stöd för dig som vill förverkliga dina stendröm!

Första gången som Östra Göinge kommuns stenstipendium delades ut var år 1988. Under de första åren delades stipendiet ut varje år, men sedan år 2008 delas det ut vartannat år. Här kan du läsa mer om stenstipendiet.


Hittade du inte vad du sökte?