Stipendier och priser

I en kommun finns alltid människor som är lite extra duktiga. Det vill Östra Göinge kommun uppmärksamma och stödja genom att dela ut stipendier och priser.

 

Kanske är man en brinnande eldsjäl inom en förening. Eller en idrottsutövare som gör något utöver det vanliga. Eller en duktig ungdom som tar sina första steg inom eget skapande. Kanske har man under många år bidragit till kommunens kulturella framtoning.

 

Våra priser:

Årets Idrotts- och Fritidspris

Östra Göinge kommuns idrotts- och fritidspris är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till personer, föreningar eller andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser, prestationer eller resultat inom det ideella idrotts- och fritidsområdet.

 

Årets Idrotts- och Fritidsstipendium – Ungdom

Östra Göinge kommuns idrotts- och fritidsstipendium – ungdom är avsett att som stimulans och uppmuntran utdelas till unga personer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla insatser eller resultat inom idrotts- och fritidsområdet. Antingen som ledare eller aktiva inom en förening eller inom sitt eget idrotts- och fritidsutövande. Stipendiet skall användas för stipendiatens utveckling inom sitt idrotts- och fritidsområde.

 

• Mästerskapsutmärkelse

Östra Göinge kommuns mästerskapsutmärkelse är avsett att uppmärksamma personer eller lag som placerat sig på medaljplats på svenskt mästerskapsnivå eller däröver inom det idrottsliga området.

 

Här kan du läsa mer om kriterierna för priser/stipendier ovan:

IDROTTS- och FRITIDSPRIS

IDROTTS- och FRITIDSSTIPENDIUM – UNGDOM

MÄSTERSKAPSUTMÄRKELSE

 

Vem får priset?

Efter inkomna förslag så föreslår IDAG (Idrottsalliansen i Östra Göinge) utskottet för omsorg och bildning  namn på dessa personer och utskottet beslutar sedan vilka som erhåller utmärkelserna.

Nomineringarna för Idrotts- och Fritidspriser för 2020 skickas till Fritidsansvarig senast den 15/2 2021.

Alla pristagare bjuds in på den årliga Göingeafton som brukar hållas i maj och där delas också alla priser/stipendier ut.

 

Årets Kulturpris

Kommunen hedrar en person eller flera personer eller organisation genom att årligen dela ut ett kulturstipendium på 5000 kronor.

Stipendiet är avsett att ”…som belöning och uppmuntran utdelas till personer, verksamma inom litteratur, musik, bildkonst, teater, koreografi, konsthantverk eller annan kulturell verksamhet”.

Stor vikt läggs vid att personen har anknytning till Östra Göinge kommun. Vem/vilka som får stipendiet bestäms av utskottet för omsorg och utbildning.

• Årets Kulturstipendium – Ungdom

Kommunen vill uppmuntra och stimulera unga människor under 25 år som ”gjort insatser inom kulturområdet eller verkat som ledare för ungdomar och härvid utfört ett ideellt och i huvudsak oavlönat arbete inom fritids- eller kulturområdet”. Kommunen delar därför ut ett stipendium till en person varje år.

Kulturnomineringarna för 2020 skickas till Kulturansvarig senast den 15/2 2021.


Hittade du inte vad du sökte?