Platsmagasin

Bo, lev och upplev i Östra Göinge! 

Vi som känner till vår plats, vi vet att Östra Göinge har ovärderliga värden för dem som bor, lever och verkar här. Östra Göinge bjuder på en fantastisk natur och möjlighet till friluftsliv, ett stort kulturutbud, en stark företagsanda och ett rikt föreningsliv. Det här tycker vi att fler ska få veta!

Därför har ett magasin fram. I magasinet lyfts alla möjligheter till upplevelser i Östra Göinge, men även vilken fantastisk plats det är att bo, verka och leva på.

Magasinet finns i tryckt format

För den som önskar ett exemplar kan det hämtas i kommunhusets kundtjänst.

Omslagsbild på nytt platsmagasin med texten "Upptäck Östra Göinge".

Det nya platsmagasinet finns i både digital och tryckt version.


Hittade du inte vad du sökte?