Gå med i en förening i Östra Göinge!

Barn som spelar fotboll.

Vad kan du göra i Östra Göinge?

Östra Göinge har många föreningar och fritidsaktiviteter som du kan välja bland. Här är några exempel:

Idrott

Fotboll, judo/ karate, cykling, golf, orientering, tennis, bowling, handboll, ridning, ishockey, innebandy, gymnastik, brottning, bordtennis, workout m.m.

Outdoor

Scouterna finns i tre olika byar och har många aktiviteter. Man kan även hyra kanot och paddla samt fiska i något av alla våra vattendrag.

Intresseföreningar

Lions klubb, FUB – föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna m.m.

Kultur

Teater, musik, dans, konst, hembygd, hantverk som vävning och stickning.

Starta en egen förening

Det finns också möjlighet att starta en egen förening om det är någon typ av aktivitet som du saknar.
För information om att starta kulturförening, kontakta Therese Svensson Collin, Fritids- och föreningssamordnare, på telefon 044-775 60 63 eller maila therese.svenssoncollin@ostragoinge.se .

Ny i Sverige?

Att gå med i en förening och göra något som du tycker är roligt är ett bra sätt att lära känna fler människor och träffa svenskar. På det sättet bygger man upp ett nätverk som gör det lättare att etablera sig i samhället. På sidan www.forening.se finns information om föreningsliv på sju olika språk.

 

Kontakt

Fritids- och föreningssamordnare
Therese Svensson Collin, 044-775 60 63

Ta kontakt med kommunens fritids- och föreningssamordnare för tips och vägledning kring engagemang i förening och fritidsaktivitet.
Genom att kontakta fritids- och föreningssamordnare kan du också få mer information om hur du kan starta en egen fritids- eller idrottsförening.

 

Hitta en förening

Sök förening i Östra Göinge kommun

 

Vad innebär föreningsliv och att vara en del av det?

Föreningar som har ungdomsaktiviteter har vuxna ledare som engagerar sig i föreningen utan att få betalt. Det kallas ideellt arbete. Man lägger tid på att vara med på föreningens träffar för att man tycker att det är meningsfullt. Det finns föreningar som kan ha någon person anställd, men den allra största delen av föreningens arbete bygger på att det finns människor som vill lägga en del av sin fritid på att vara med i föreningen.

Att vara aktiv i en förening kan innebära att man kan förverkliga en dröm om något roligt man vill göra. Föreningslivet innebär också en stark känsla av delaktighet och sammanhang för många.

Genom att vara engagerad i föreningslivet får man:

 • Odla och förverkliga sitt intresse
 • Möta andra människor kring ett gemensamt intresse
 • En ökad känsla av delaktighet

Varför ska man engagera sig i kultur- och föreningsliv?

 • Föreningslivet öppnar dörrar till andra kontakter
 • Du får höra och prata vardagssvenska
 • Du lär dig sociala koder och oskrivna regler
 • Det ger dig erfarenheter som är viktiga för arbetslivet
 • Du kan få utbildning som ledare
 • Du lär dig mer om det du är intresserad av

Kostar föreningsliv/en fritidsaktivitet något?

Engagemang i föreningsliv och fritidsaktiviteter kostar, och det heter medlemsavgift. Det brukar ligga runt 500 -1000 kronor per år.

Medlemsavgiften betalas varje månad eller en gång om året. Det är till föreningens bankkonto som du betalar pengarna. Föreningen betalar i sin tur avgifter för att medlemmarna ska vara försäkrade, eller till matchkläder till spelarna eller något annat som har med föreningslivet att göra.

Föreningen får inte lägga pengar på sådant som inte har med föreningen att göra eller är till hjälp för föreningens medlemmar.

Hur engagerar jag mig?

Ta kontakt med den förening du vill engagera dig i. Det brukar gå bra att komma och prova på första gången och känna hur det känns. Om du sedan bestämmer dig för att bli medlem betalar du in medlemsavgiften. Föreningen kan också vilja ha dina kontaktuppgifter, som adress, mailadress och telefonnummer.

Att bli en aktiv medlem betyder att man delta på förenings/fritidsaktivitet; på möte; på olika anordnade aktiviteter och även demokratiskt bidra till föreningens och fritidsaktivitetens utveckling med förslag och idéer på hur föreningen/fritidsaktiviteten ska drivas.

Varför är det viktigt att du som förälder engagerar dig?

Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Föräldrar är därför mycket betydelsefulla i föreningslivet. Tillsammans kan man göra mer än vad var och en på egen hand kan klara av.

Föreningar behöver ofta föräldrar som kan hjälpa till med olika saker. Du behövs som förälder för ditt barns skull, men också för föreningens skull.

Det kan vara att skjutsa barnen till matcher eller träffar, hjälpa till att koka kaffe eller sälja korv i kiosken, vara med i styrelsearbetet, åka med på läger osv.

Föreningens historia i Sverige

Det finns många föreningar i Sverige. Idén om att gå ihop många människor tillsammans för att samlas kring ett intresse började för ca 150 år sedan, i mitten av 1800-talet. Då bildade man t.ex. politiska föreningar för att skapa bättre arbetsvillkor eller för att kunna köpa bättre mat. Det fanns också grupper som startade egna kyrkor eller utbildningar för vuxna. Föreningar för olika sporter eller kulturintressen bildades också. Gemensamt för alla föreningar var, och är fortfarande att man vill lära sig mer om något. Föreningslivet är en del av det som kallas folkrörelser, eller folkbildning. Det är folket som styr och bestämmer om vad man vill göra, påverka eller lära sig.

Föreningar måste ha medlemmar. Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka vad man vill att föreningen ska göra. Föreningar har en styrelse med valda personer som sköter föreningens aktiviteter och ekonomi. Föreningars sätt att fungera är i grunden demokratiska och därför har de haft stor betydelse för hur Sveriges demokrati ser ut idag.

Så fungerar en förening

Föreningslivet bygger på frivillighet och engagemang. Det är samma regler för alla medlemmar. Medlemmarna betalar en avgift för att vara med i föreningen. Pengarna går till föreningens gemensamma kassa.

En förening måste ha en styrelse som medlemmarna väljer. Styrelsen består av olika personer som är medlemmar i föreningen. Styrelsen är ansvarig för föreningens planering och ekonomi. Styrelsen har möten med jämna mellanrum under året. En gång om året ska föreningen ha årsmöte. Då går man igenom vad som hänt under det senaste året och visar hur ekonomin sett ut. På årsmötet väljer man ny styrelse. Alla medlemmar har rätt att kandidera till styrelsen. Det är vanligt att man vill ha lika många kvinnor som män i sin styrelse. Årsmötet kan också kallas föreningsstämma.

För dig med funktionsnedsättning

Det finns flera aktiviteter för dig med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation (en människa som har nedsatt förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt.)

FUB Östra Göinge – Föreningen för Utvecklingsstörda barn, unga och vuxna

FUB har aktiviteter, utbildningar och kurser som riktar sig direkt till funktionsnedsatta och deras anhöriga. Besök FUB Östra Göinges hemsida.
De har även gratis bad för sina medlemmar i Broby simhall på lördagar under skolåret kl.14-15.30.
Ring Elna för mer info på 044-41935.

Idrottsföreningar i Östra Göinge kommun med integrerad verksamhet

Här kommer några exempel föreningar som har aktiviteter för funktionsnedsatta:

Broby Karateklubb –mejla Broby Karateklubb
Glimma Ryttarförening – mejla Glimma Ryttarförening
Göinge Innebandyklubb – mejla Göinge Innebandyklubb
SS Delfin – mejla SS Delfin

Flera andra föreningar har möjlighet att ta emot funktionsnedsatta, var inte rädda för att ringa och fråga!
Du hittar våra föreningar på den här länken SÖK FÖRENING I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN.


Barn som spelar fotboll.

I Sverige är det vanligt att vara med i en förening.
Många barn tränar kanske någon sport och föräldrarna är ofta med för att hjälpa till.

Att gå med i en förening är ett bra sätt att lära känna fler människor och träffa svenskar. Genom att lära känna fler människor och svenskar är det lättare att bli en del av samhället och den staden man bor i.

Vad kan du göra i Östra Göinge kommun?

Här är några exempel på vad du kan göra i Östra Göinge när du är ledig:

Sport
Idrott, fotboll, judo/ karate, cykling, golf, orientering, tennis, bowling, badminton, handboll, ridning, ishockey, innebandy, gymnastik, brottning, bordtennis, workout.

Natur
Scouterna finns i tre olika byar och har många aktiviteter.
Man kan också fiska eller hyra kanot och paddla.

Intresseföreningar
Lions klubb, Yasmin el sham förening, FUB – föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna.

Kultur
Teater, musik, dans, konst, hembygd, hantverk som vävning och stickning.

Starta en egen förening
Om du vill ha mer information om att starta en egen kulturförening, maila kultur@ostragoinge.se

 

Kontakt

Fritidsansvarig
Therese Svensson Collin, 044-775 60 63
Ring kommunens fritidsansvarig för att få hjälp med hur du kan starta en egen fritids- eller idrottsförening.

Hitta en förening

Så här gör du för att hitta en förening i Östra Göinge (filmen…)

 

Vad betyder fritid och föreningsliv?

Fritid kallas den tid när man är ledig från skolan eller arbetet. På sin fritid är många svenskar med i någon förening. Det kan man kalla att man är med i föreningslivet på sin fritid.

I Östra Göinge kommun finns det många föreningar man kan vara med i. Det kan vara fotboll, dans, musik, teater, konst eller politiska föreningar. Det är du själv som väljer vad du vill göra.

Varför ska man gå med i en förening?

Det kan vara bra att vara med i en förening för då kan du få:

 • göra något du tycker är roligt
 • träffa andra människor som tycker om samma sak
 • känna att du hör ihop med andra
 • höra och prata svenska
 • lära dig saker som kan vara viktiga i ett arbete
 • utbildning som ledare

Vad kostar det?

Det kostar pengar att vara med i en förening. Det kallas för medlemsavgift och brukar kosta runt 500 -1000 kronor varje år.

Medlemsavgiften (pengarna) betalar du till föreningens bankkonto. Pengarna använder föreningen till exempel till matchkläder till spelarna. Föreningen får inte lägga pengar på sådant som inte har med föreningen att göra.

Hur gör man för att gå med i en förening?

Kontakta den förening du vill gå med i. Första gången man går dit brukar man inte behöva betala. Man får prova och om man sedan vill bli medlem betalar du in medlemsavgiften. Föreningen kan också vilja ha dina kontaktuppgifter, som adress, mailadress och telefonnummer.

 

Varför är det bra med föräldrar i föreningslivet?

Föreningar behöver ofta föräldrar som kan hjälpa till med olika saker. Det kan till exempel vara att skjutsa barnen till matcher, hjälpa till att koka kaffe, sälja korv i kiosken, åka med på läger.

Hur ofta ska man gå?

Du bestämmer själv hur många gånger du vill gå. Om du tränar någon sport brukar det vara vanligt att de som är med på träningarna också får spela matcher.

Föreningens historia

Det finns många föreningar i Sverige. Redan på 1800-talet började många människor som hade samma intresse samlas och bilda till exempel politiska föreningar. Det fanns också grupper som startade egna kyrkor och grupper som höll på med olika sporter.

Föreningslivet är en del av något som kallas för folkrörelser. Det betyder att det är folket som styr och bestämmer om vad man vill göra eller lära sig.

Så fungerar en förening

Föreningar måste ha medlemmar. Alla medlemmar kan vara med och önska vad man vill att föreningen ska göra. Medlemmarna betalar en avgift (en summa pengar) för att vara med i föreningen. Pengarna går till föreningens gemensamma kassa.

En förening måste ha en styrelse. Styrelsen är olika personer som är medlemmar i föreningen. Styrelsen har möten några gånger om året. En gång om året ska föreningen ha årsmöte. Då går man igenom ekonomin och vad som hänt under året. På årsmötet väljer man ny styrelse. Alla medlemmar har rätt att söka till en plats i styrelsen, både kvinnor och män. Årsmötet kan också kallas föreningsstämma.

Föreningslivet bygger på frivillighet och engagemang. Det är samma regler för alla medlemmar. Föreningar fungerar på ett demokratiskt sätt och därför har de varit viktiga för hur Sveriges demokrati ser ut idag.

Människorna i en förening jobbar oftast ideellt. Det betyder att de jobbar för att de vill, utan att få betalt.

Hittade du inte vad du sökte?