Stöd till kulturföreningar och arrangemang

Arrangemangsbidrag finns att söka löpande under året från KULTUR.

Bidrag är till för att stötta föreningar och enskilda kulturaktörer som skapar arrangemang för besökare och kommuninvånarna i Östra Göinge. Avgörande för att få bidrag är att arrangemanget har bra exponering för Östra Göinge som varumärke, dvs ”Skånes Gröna Hjärta” och att det uppfyller kommunens vision och att arrangemanget har attraktionskraft för Östra Göinge kommuns kulturutbud.

Blanketter för ansökan om arrangemangsbidrag och bidrag till föreningar hittar du under rubriken Kultur på sidan Blanketter.

Här kan du som företräder ett studieförbund eller registrerad kulturförening i Östra Göinge kommun lämna information om aktiviteter till kulturbroschyren – Kultur i Östra Göinge:
Här kan du lämna material till kommunens kulturprogram

För mer info kontakta Peter Wilgotsson Chef kultur/fritid, peter.wilgotsson@ostragoinge.se eller 044-775 65 98


 

 

Hittade du inte vad du sökte?