Stöd och bidrag för föreningar och företag

Kommunens stöd och bidrag

För föreningar finns det olika stöd och bidrag att söka genom kommunen. Nytt sedan 2023 är stöd för lov- respektive läsaktiviteter.

Det finns även olika kultur- och idrottsstipendier och priser som går att söka en gång om året. Du kan läsa mer om dem här.

Föreningsbidrag
Föreningsbidrag för läsaktiviteter
Föreningsbidrag för lovaktiviteter
Stöd till kulturföreningar och evenemang

Externa stöd och bidrag

Här presenteras ett urval av olika stöd och medel som går att söka hos externa aktörer, som fonder, stiftelser, myndigheter och andra organisationer.

Allmänna arvsfonden
Ansök om pengar – Allmänna arvsfonden

Boverket: Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Sprid kulturens kraft – sök stöd till kulturlokaler – Boverket

GA-fonden (Prins Gustav Adolfs och Sibylllas minnesfond
Ansökan | gafonden.com

Idéer för livet (Skandia)
Ansök om stöd (ideerforlivet.se)

Konung Gustaf VI fond för svensk kultur
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur – Sveriges Kungahus (kungahuset.se)

Konung Gustav V:s 90-årsfond: En stiftelse för ideell ungdomsverksamhet
Hem – Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond (gv90.se)

Kronprinsessparets stiftelse: Projekt som motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga Ansökan | Kronprinsessparets stiftelse

Kulturrådet: Kulturrådet
Våra bidrag – Kulturrådet (kulturradet.se)

LEADER
Ansöka – Skånes Ess (skanesess.se)

Länsstyrelsen: Bidrag till kulturhistoriska miljöer
Bidrag till kulturhistoriska miljöer | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen: Investeringar i idrotts- och anläggningsstöd
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen: Stöd till hembygdsgårdar
Stöd till hembygdsgårdar | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Mats Paul-stiftelserna: Främja barn och ungas vård och fostran 2022
Övriga anslag – Mats Paulsson Stiftelserna

Naturvårdsverket:
Klimatklivet – Stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket: LONA – Lokala naturvårdssatsningen
LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se)

Naturvårdsverket: LONA – Pollineringsprojekt
LONA – Pollineringsprojekt (naturvardsverket.se)

Naturvårdsverket: LONA – Våtmarksprojekt
LONA – Våtmarksprojekt (naturvardsverket.se)

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Stödj ungas organisering | MUCF

Sparbanksstiftelsen 1826

Sparbanksstiftelsen Glimåkra
Ansök om bidrag | Sparbanken Göinge (sparbankengoinge.se)

Svenska Postkodstiftelsen
Postkodstiftelsen | Sök stöd

RF-SISU Skåne
Ekonomiskt stöd – Skåne (rfsisu.se)

Riksidrottsförbundets bidrag
Bidrag – Ekonomiskt stöd till idrotten (rf.se)

Stiftelsen RUTH
Har du en bra projektidé för utveckling i nordöstra Skåne?

Tillväxtverkets utvecklingscheckar

Visit Skåne
Sök finansiering till ditt evenemang

 

 


Hittade du inte vad du sökte?