Föreningsbidrag för läsaktiviteter

Det finns nu möjlighet för Östra Göinges föreningar att söka pengar för insatser som ska främja läsintresset hos barn och unga. Stödet möjliggörs genom Kulturrådet och en förening kan ansöka om högst 10 000 kronor. 

I Östra Göinge pågår sedan 2022 en stor satsning på skolan. Vi kallar det för Skolresan 2030, där det långsiktiga målet är att höja elevernas meritvärden i årskurs nio så att fler, om inte alla, blir gymnasiebehöriga. En viktig del av skolsatsningen, som kommunen arbetar lite extra med, är läskunnigheten.

Östra Göinge kommun har nu fått beviljat stöd från Kulturrådet för att öka läsintresset bland barn och unga genom föreningslivet.

Vi uppmanar därför kommunens olika föreningar att fundera på hur aktiviteter som ökar läsintresset skulle kunna implementeras i verksamheterna.

Exempel på aktiviteter

Föreningar kan ansöka om pengar som till exempel kan användas till:

  • arvoderade ledare som inleder träningspassen med högläsning
  • att köpa in böcker om den aktuella idrotten eller andra relevanta böcker (kommunens bibliotekarie kan hjälpa till med inköp)
  • att bjuda in läsande förebilder inom respektive idrott till föreläsning för sina aktiva barn och unga
  • eller annat som kan inspirera barn och  unga att läsa mer

Alla idéer är välkomna. Tänk både högt, lågt och mer eller mindre galet – allt som kan locka till läsning är värt att testas!

Den högsta summan som en förening eller ett lag kan ansöka om är 10 000 kronor.

Ansökan om föreningsbidrag för läsaktiviteter

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan om bidrag för läsaktiviteter. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.
  • Ange ett nummer från 0 till 10000.
  • Max filstorlek: 128 MB.
    Ej obligatoriskt, går även bra att fylla i budgetfältet ovan.


Hittade du inte vad du sökte?