Föreningar

I Östra Göinge finns ett rikt föreningsliv med ett omfattande och varierande utbud.

Varje år utbetalas närmare 4 miljoner kronor i föreningsbidrag.

Blanketter till olika bidrag hittar ni i vårt blankettarkiv. När ni kommer till sidan så skrollar ni ner till FÖRENING och där finns de olika bidragsblanketterna.

Hur bildar man en förening? Allt som du behöver veta som ideell förening finner du här

SÖK FÖRENING I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN


För att en förening ska kunna erhålla bidrag måste föreningen ha blivit godkänd som en bidragsberättigad förening av kultur- och fritidsenheten.

Vad krävs för att bli en godkänd förening?
Föreningen ska bland annat ha antagit stadgar, valt styrelse och revisorer samt inneha plus- eller bankgiro (eller konto i bank). Vad som mera krävs varierar beroende på vilken föreningskategori föreningen tillhör (se ”Bidragsregler”).

Hur blir föreningen godkänd?
När de handlingar som krävs enligt blanketten ”Ansökan om att bli en nyregistrerad förening” är klara, skickas ansökan till kultur- och fritidsenheten.

Vilka bidrag kan föreningen söka?
Detta beror på vilken föreningskategori föreningen tillhör men bidrag kan bland annat sökas för drift av egen anläggning, verksamhet och speciella arrangemang.
För mer information om bidrag till föreningar kontakta gärna:
Therese Svensson Collin, Fritids- och föreningssamordnare. Tel 044-775 60 63

 

 

Bidrag för ungdomsförening

  • Driftsbidrag för föreningar med egen anläggning
  • Aktivitetsstöd med integrerat stöd för funktionsnedsatta
  • Arrangemangsbidrag
  • Ledarutbildningsbidrag

Alla blanketter finns att söka under länken ”Blanketter för att söka föreningsbidrag” nedan och under fliken förening.

Här kan du läsa mer om de olika bidragen:

BIDRAGSREGLER FÖR UNGDOMSFÖRENING – GRUND

AKTIVITETSSTÖD – UNGDOMSFÖRENING

ARRANGEMANGSBIDRAG – UNGDOMSFÖRENING

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG – UNGDOMSFÖRENING

DRIFTSBIDRAG – UNGDOMSFÖRENING

 


Hittade du inte vad du sökte?