Ordningsregler

Biblioteket är en plats där besökare ostört kan leta böcker, studera, se utställningar eller läsa en tidning. För att både besökare och personal på biblioteken ska trivas är det viktigt att vissa regler följs.

Våra ordningsregler hittar ni nedan på svenska och engelska.


 

 

 

Ordningsregler för Östra Göinges bibliotek med tillhörande närområden

För att alla ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sitt besök, följer vi dessa föreskrifter:

 • Vårdat språk – Använd ett vårdat språk utan kränkande ord.
 • Ljud färdas lätt i lokalen – Anpassa ljudnivån och tala med låg samtalsvolym.
 • Tyst mobil – Ställ in din mobil på tyst läge och ta samtal utanför bibliotekssalen.
 • Använd hörlurar – När du lyssnar på musik eller ser på film i mobilen eller datorn, använd hörlurar.
 • Ställ tillbaka efter dig – Ställ tillbaka böcker, möbler eller andra föremål om du flyttat på dem.
  Om du är osäker på var böckerna ska stå, ställ dem på bokvagnarna.
 • Kasta tomma kärl och förpackningsmaterial i sopkorgarna.
 • Endast ledarhundar är tillåtna – Djur är inte tillåtna inomhus med undantag av ledarhundar.
 • Rökning, förtäring av alkohol eller andra droger – Får inte förekomma i eller i anslutning till lokalerna.
 • Ingen sovplats – Biblioteken/ Kulturhuset får inte användas som sovplats.
 • Insamling av namnunderskrifter och pengar är inte tillåtet.
 • Affischering? Kontakta personalen.
 • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Kultur & Fritid ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

Det är lätt att glömma av sig eller helt enkelt inte inse hur mycket man låter, och då kommer personalen förmodligen säga till. Det är inget märkvärdigt, men om du inte dämpar dig efter att ha blivit tillsagd måste du lämna biblioteket.

Den som upprepade gånger bryter mot reglerna kan avvisas från biblioteket/ kulturhuset. Kontakta gärna personalen om du upplever att reglerna inte följs.

 

Rules of Conduct Östra Göinge libraries and their nearby Premises

To give everyone an enjoyable use of the Library, we follow these rules:

 • Refined language – Use a refined language and non-offensive words.
 • Sound travels easily – Adjust your sound level and use a moderate tone of voice.
 • Silent phone – Put your cell phone on silent mode and take conversations outside.
 • Use headphones – When you listen to music or watch movies on your phone/computer, use headphones.
 • Put everything back in order after you – Put back books, furniture or other objects that you’ve moved.
  If you are unsure of the books’ placement, put them back on the book trolleys.
 • Please throw mugs or other trash in the trash bins provided for the purpose.
 • Use of drugs or alcohol – Not permitted in or adjacent to the library property.
 • Service animals only – Animals are not allowed indoors with the exception of service animals.
 • No sleeping permitted – Sleeping is not permitted anywhere on library/Cultural centre property.
 • Petitions or soliciting donations? Not allowed.
 • Posters and notices? In case of posting notices or posters, contact the staff.
 • Kultur & Fritid are not responsible for unattended personal belongings.

Persons not abiding by these or other library rules may be asked to leave the premises and/or have their library privileges suspended. If you feel the rules are not followed, contact the staff.

Hittade du inte vad du sökte?