Stenstipendium

Stenstipendium

Stipendiesumman är 60 000 kr. I ansökan ska en stenidé beskrivas, en motivation varför man söker stenstipendiet samt ett CV presenteras.

Ansökan

I ansökan ska en stenidé beskrivas, en motivation om varför man söker stenstipendiet samt ett CV presenteras.

Ansökan för stenstipendiet öppnar 4 september och stänger 5 november.
Välkommen med din ansökan som skickas till:

Östra Göinge kommun
Kultur och fritid ”Stenstipendie”
Box 66
289 03 Broby

eller via mejl till kultur@ostragoinge.se

Den som tilldelas stipendiet meddelas våren 2024.

Regler för stipendiet

  • Stipendiet kan sökas av konstnär eller av stenhantverkare som önskar prova sina kunskaper konstnärligt.
  • Stipendiet kan också sökas av etablerad konstnär för att genomföra ett nytt eller större stenkonstprojekt.
  • Stipendiat bereds möjlighet att under några månader arbeta i kommunens stenindustri.
  • Stipendiet är ett utbildnings- och utvecklingsstipendium. Stipendiaten lär sig arbeta i sten eller vidareutvecklar sina kunskaper i stenarbete.
  • Stipendiet skall täcka konstnärens/hantverkarens arbete, köp av sten samt övriga kostnader.
  • Stipendietiden börjar vid utdelandet av stipendiet och avslutas vid nästa stipendieutdelning då stipendiaten ställer ut sitt/sina alster alternativt gör annan presentation enligt överenskommelse med kommunen. Verk gjorda under stipendietiden är konstnärens egendom.
  • En förutsättning för att komma ifråga för stipendiet är att man kan närvara vid utdelningen.
  • Stipendiaten utses av kommunstyrelsen efter beredning av tjänstepersoner i samråd med representanter från stenindustrin och konstlivet.

 

Maria Jacobson, 2022-års Stenstipendiat

Östra Göinge kommuns Stenstipendium 2022, på 60 000 kr, tilldelas Maria Jacobson.
Motiveringen lyder:
Maria visar på ett formspråk i sin konst som lämpar sig väl med och för materialet sten.
Till synes enkelt inkännande men med eftertänksamhet, egen röst och riktning. Maria
är i början av sitt konstnärskap med god potential för utveckling i ämnet sten, som vi
tror är positiv för konsten och stenindustrin i Östra Göinge – vilket vidare i en framtid
förhoppningsvis ger genklang nationellt och internationellt.

 

Tidigare stipendiater

1988 Gunilla Bandolin
1989 Inge van der Drift
1990 Acke Hydén
1991 Justas Mickevicius
1992 Håkan Nyquist
1993 Christopher Garney
1994 Annelie Wallin
1995 Birgitta Silfverhielm
1996 Marco Cueva
1997 Monica Larsen Dennis
1998 Lars Traegde
1999 Anders Mellquist
2000 Johan Svensson
2001 Anna Högberg
2002 Petra Axelsson
2003 Fredrik Lindqvist
2004 Marja-leena Sillanpää
2005 Teresa Holmberg
2006 Åsa Lindsjö
2007 Karin Lindh
2008 Patrick Oppliger
2010 Susanne Vollmer
2012 David Svensson
2014 Ulrika Sparre
2016 Anna Ulvek
2018 Carl Lindh
2020 Maja Bakken
2022 Maria Jacobson


 

 

Hittade du inte vad du sökte?