Den folkliga berättartraditionen

Några nertecknare i Östra Göinge

Sägner har berättats länge men bara muntligt, de fanns därför bara i folks minnen. Många var därför på väg att försvinna under 1800-talet när sägnerna blev mindre populära. Rådiga insamlare for då land och rike runt och samlade in vad de fick tag i.

En sådan insamlare var Eva Wigström. Hon vandrade runt i Göinge, besökte bönder och fattigt folk och lyssnade till deras minnen och historier. Många av hennes sagesmän- och kvinnor var gamla och de hade i sin tur hört sägnerna av en äldre generation, vilket innebär att många av berättelserna redan var kända på 1700-talet.

Eva Wigström

Eva Wigström föddes 1832 och dog 1901. Hon var född i ett bondhem i Asmundstorps socken utanför Landskrona och var väl förtrogen med allmogens liv. Eva var verksam som journalist, författare och lärarinna.

I januari 1881 kom hon första gången till socknarna i Östra Göinge och dit återvände hon sedan flera gånger och fick en rik skörd av sägner och skämtsagor. Sägnerna trycktes 1882 i Folkdiktning II. Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. Sagorna återfinns i Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne som första gången utkom 1884.

Hon har själv berättat om sitt insamlingsarbete i Göinge i Vandringar i Skåne och Blekinge. Svenska Landsmål 1887.

Fritiof Karlsson

En sentida traditionsbärare var Fritiof Karlsson i Örkened, född 1916. Han kallades för Fiskaren och levde under många år i trakten av Immeln. Genom honom har den folkliga berättartraditionen från 1800-talet levt vidare. Han berättade många av de sägner som Eva Wigström skrev ner på 1800-talet, men på ett eget personlig sätt så som berättare har gjort i alla tider. I slutet av 1900-talet tecknades hans historier ner av Rune Aronsson i Osby och de finns publicerade i tidskriften Svenska landsmål 1999 under rubriken Sägner från Immeln.

Pehr Johnsson

Skriftställaren och hembygdsforskaren Pehr Johnsson (1873-1963) i Broby har outtröttligt dokumenterat och skrivit om Göingebygdens historia. Han var särskilt intresserad av att bevara sägentraditionen åt eftervärlden och har utgivit en mängd skrifter med berättelser, som han dock ibland gav en litterär utstyrsel.

En bra samling med hans berättelser från Göinge är ”Sägner från Nordöstra Skåne” publicerad i Svenska Landsmål 1913, häfte 3.

Berättelser från Immeln finns i ”Immeln, sagornas sjö”, 1911.

De här böckerna och många andra finns att låna och läsa på biblioteken i Östra Göinge.

 


Hittade du inte vad du sökte?