Brandfarlig vara

Det finns brandfarliga varor på många ställen runt om i samhället. Hanteras dessa felaktigt utgör de en risk då de lätt kan orsaka brand.                       

Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen är till för att dessa ämnen ska hanteras på ett säkert sätt. Tillsyns- och tillståndsnämnden har det lokala ansvaret för att denna lag följs vad gäller de brandfarliga ämnena. De explosiva ämnena är polisens ansvar.
För hantering av brandfarliga varor över en viss mängd ska det finnas tillstånd. Detta tillstånd söker man hos Tillsyns- och tillståndsnämnden. I vissa fall ska även annan information, som ritningar, föreståndarintyg m.m., skickas in med ansökan.

När tillstånd krävs

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder, än som anges i tabellen nedan, skall ha tillstånd enligt 11 § lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Ett tillstånd skall omfatta all hantering av brandfarliga gaser och vätskor på hanteringsstället utom:

– förvaring i mark av brandfarlig vätska klass 3 och

– kyl- och värmepumpaggregat i utförande som enhetsaggregat där det brandfarliga köldmediets vikt understiger 30 kg.

För att ansöka om brandfarlig vara går du till  Blanketter.

 

Hantering Gas Kl. 1 + 2 + 3 – vätska (total volym) Kl. 3-vätska för uppvärmning eller elproduktion
Yrkesmässig, vid publik verksamhet Utomhus* 60 Inomhus 0 100 10 000
Övrig yrkesmässig, inomhus 250 250 10 000
Övrig yrkesmässig, utomhus 1000 3000 50 000
Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll 0 1000
Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov Gasol 60 Annan brandfarlig gas 5 100 10 000


Hittade du inte vad du sökte?