Energi- och klimatrådgivning

Bild på villa med solceller på taket.

Energi och klimatrådgivaren ger råd och stöd till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare

Bor du i Kristianstad, Östra Göinge eller Bromölla och vill komma i kontakt med oss? Allra enklast kontaktar du oss genom det här formuläret (e-tjänst hos Kristianstads kommun). Därefter kontaktar någon av energi- och klimatrådgivarna dig. Det går även bra kontakta klimat- och energirådgivarna via telefon 044-13 50 00.

Minska din energianvändning

I vinter väntas elpriserna vara fortsatt höga och många är oroliga för hur dyra räkningarna kommer att bli. För att sänka sina kostnader finns det många saker man kan göra för att minska energianvändningen och sina kostnader. Beroende på var och hur man bor så finns det olika åtgärder att göra.

Vanliga frågor

Hur kan jag ändra till energismarta vanor?

Genom att se över dina vanor och beteenden kan du börja göra skillnad redan idag.

Tips på energismarta vanor:

  • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent.
  • Släck lampor i rum du inte är i och byt till LED-lampor.
  • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före.
  • Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
  • Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare.
  • Vädra smart – om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid.
  • Skippa standby – stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.
  • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen
  • Frosta ur frysen om det bildats is i den.
  • Duscha kortare tid

Energimyndigheten – börja med energismarta vanor

Energispartips från Energi- och klimatrådgivarna i Skåne.pdf

Vad beror de höga elpriserna på?

Under 2022 har vi haft ovanligt höga elpriser i Skåne. Det beror på flera olika faktorer.

Det bor många människor i Skåne och vi har många energikrävande industrier samtidigt har vi inte mycket lokal elproduktion. Det betyder att vi behöver köpa in en del av energin som vi behöver från utanför Sverige.

Sverige är kopplade till den europeiska elmarknaden och påverkas när priset förändras. På grund av kriget i Ukraina har Ryssland strypt gasförsörjningen vilket gör att priset gasen gått upp. Gas är viktig för elproduktionen i Europa och därför har även priset på el gått upp.

Andra faktorer som påverkar produktionen och ökar elpriserna är att Frankrike har problem med elproduktionen i sina kärnkraftverk och det har varit både torrt och vindstilla i norra Europa.

Genom att vi alla tillsammans minskar vår elanvändning kan vi minska efterfrågan och därigenom priserna på el.

Vad kan jag göra för att sänka mina elkostnader?

Hur du gör för att minska dina elkostnader beror till stor del på hur du bor. Hus och lägenhet har olika förutsättningar. Hus kan också ha olika förutsättningar beroende på uppvärmningssystem och hur gammalt huset är. Generellt brukar man säga att 60 procent av energi i ett hushåll går till uppvärmningen, 20 procent till varmvatten och 20 procent till hushållsel. Bor du i lägenhets kanske du inte har makt att förändra din uppvärmning, men du kan påverka hur mycket hushållsel och varmvatten du gör av med.

Husguiden hos Energimyndigheten har många tips och åtgärder vad du kan göra för att energieffektivisera ditt hus.

Husguiden hos Energimyndigheten

Vilket elavtal ska jag välja?

De tre vanligaste typerna av elavtal

Fasta avtal

Du betalar ett i förväg fastställt pris under en längre period, till exempel ett år. Flera elleverantörer att slutat erbjuda fasta avtal på grund av osäkerheten kring priserna i vinter.

Rörliga avtal

Priset är ett genomsnitt av månadens kostnader och bestäms i slutet av månaden. Du vet inte från månad till månad vad priset kommer att bli per kilowattimme. Med detta avtal kan du inte påverka ditt elpris genom att till exempel tvätta på natten.

Timbaserade avtal

Du betalar för vad elen kostar den timme som du använder den. Priset kan variera kraftigt över dagen och året. Med detta avtal kan påverka ditt elpris genom att styra din förbrukning till de tider då priset är lägre.

Elavtal – Energimarknadsinspektionen

 Välja elavtal –  hos Konsumenternas energimarknadsbyrå

Jag kan inte betala min elräkning, vad ska jag göra?

Om du är orolig för att inte kunna betala elräkningen i höst och vinter ska du kontakta din elleverantör. Ta också reda på vilket elavtal du har. På din räkning ser du vem som är din elleverantör.

Om du behöver hjälp med att se över din budget och prioritera räkningar efter dina förutsättningar kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. De jobbar under tystnadsplikt och deras hjälp är helt gratis. De kan även hjälpa dig vidare till andra myndigheter om du behöver vidare stöd. Östra Göinge kommun samarbetar med Hässleholms kommun avseende budget- och skuldrådgivning.

Budgetrådgivning

Budgetrådgivare
Irene Munkhagen                             Karin Bertilsson
0451-26 87 14                                  0451-26 88 84

budgetradgivningen@hassleholm.se

Postadress                                                                Besöksadress                                                                                      Budgetrådgivningen                                                   Järnvägsgatan 1, Hässleholm
Socialförvaltningen Hässleholm
281 80 Hässleholm

Kan jag installera en luftvärmepump för att sänka mina elkostnader?

En luftluftvärmepump kan vara ett bra komplement till ett hus med direktverkande el eller elpanna. För den typen av hus kan det ge en besparing på upp till 50 procent.

Luftluftvärmepumpen är dock bara ett komplement till ett annat uppvärmningssystem och klarar oftast inte av att värme hela huset hela vintern.

Luft-luftvärmepump — Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Är det lönsamt med solceller?

Solceller producerar el och kan vara ett bra komplement till en fastighet. Om du vill spara energi och få ner dina kostnader är solceller dock inte det du ska börja med. Då ska du i stället börja med att se över dina vanor och hur du kan spara energi.

Husguiden hos Energimyndigheten har tips och åtgärder vad du kan göra för att energieffektivisera ditt hus.

Husguiden – hos Energimyndigheten

Om du har energieffektiva vanor och ett energieffektiviserat hus kan solceller vara ett bra alternativ. Tänk på att just nu är leveranstiderna långa.

Skaffa egen solcellsanläggning, broschyr från Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Solportalen på Energimyndigheten ger vägledning om solceller.

Solelportalen – hos Energimyndigheten

Hur kan jag som företagare sänka min energiförbrukning?

Energimyndigheten har stöd och råd hur du som företagare kan arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan.

Jag vill energieffektivisera mitt företag  – Energimyndigheten

Hur kan jag som företagare sänka min verksamhets energiförbrukning?

Energimyndigheten har stöd och råd hur du som företagare kan arbeta hållbart och långsiktigt med energifrågan.

Jag vill energieffektivisera mitt företag  – Eenergimyndigheten

Kommer elen räcka i vinter?

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Därför finns det sedan många år tillbaka något som heter Styrel. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Styrel

Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till – Svenska kraftnät

Vad som händer vid en eventuell planerad frånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Sannolikheten är mycket högre att det blir ett vanligt strömavbrott och du har säkert redan varit med om det många gånger. Därför är det viktigt att alla har beredskap att klara en längre kris.

Din krisberedskap

Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner görs via e-post, telefon, besök i Rådhus Skåne eller som hembesök efter överenskommelse. Rådgivningen rör all energianvändning i hemmet, från uppvärmning till belysning, ventilation och transporter.

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som vi ger är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende. Inga enskilda installationsfirmor eller särskilda fabrikat eller modeller av exempelvis värmepumpar får rekommenderas vid rådgivning. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning till företag och föreningar

Rådgivning till företag, organisationer och föreningar kan göras som platsbesök med genomgång av verksamheten. Rådgivningen anpassas naturligtvis efter typen av verksamhet, exempelvis processindustri, lantbruk, handel eller idrottsföreningar med egna lokaler.

Övergripande rådgivning

Rådgivningen som vi ger är övergripande. Den omfattar inte besiktningar, mätningar, injustering av system eller liknande. Rådgivaren får inte konkurrera med privata företag på detta område. Rådgivningen är oberoende. Inga enskilda installationsfirmor eller särskilda fabrikat eller modeller av exempelvis värmepumpar får rekommenderas vid rådgivning. Rådgivningen regleras genom Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energirådgivarna i Skåne

Vill du ha handfasta energispartips redan nu kan du läsa mer på Energirådgivarna i Skånes hemsida. Där finns energispartips om uppvärmning, ventilation, belysning och annat som rör din hemmiljö.


Bild på villa med solceller på taket.

Hittade du inte vad du sökte?