Näckrosens förskola

 

Besöksadress:
Ågatan 11
289 42 Broby
044-775 60 00
Postadress:
Näckrosens förskola
Box 66
289 03 Broby
Rektor:
Semira Mesic
044-775 67 67
semira.mesic@ostragoinge.se
Administratör:
Carola Lindell
044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se
Cickie Stiegson
044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

 

Med det kompetenta barnet i fokus

 

Miljö

Vi ligger naturnära vid ån, men ändå nära till Broby centrum, med bibliotek, lekpark, affär och skola. Vår utegård består av naturskön miljö som stimulerar kreativitet och fantasi, med både kuperad terräng och planerad miljö. Inomhus är lekytan uppdelad på fem rymliga rum. Här erbjuds lek och lärande utifrån barnens intressen och erfarenheter, och miljön omarbetas ständigt utifrån detta. Vår förskola har verksamhet för barn 1-5 år.

Delaktighet – inflytande

Vi värnar om både barnens och deras vårdnadshavares inflytande i verksamheten och den dagliga kontakten i tamburen är betydelsefull för oss. Vi lägger grunden för morgondagens vuxna och är lyhörda och flexibla för allas intressen. Vi arbetar medvetet med barnens inflytande och har alltid varje individs behov i fokus. Här välkomnar vi alla barn och vi anpassar verksamheten efter dem.

Arbetssätt – inriktning

På Åvillans förskola strävar vi efter att se varje barns behov och kompetenser. Vi vill ha trygga barn och vuxna. Genom leken utvecklar barn sin fantasi, kreativitet, empati och sociala kompetens. Det är också här vi gör våra observationer som vi sedan har som utgångspunkt då vi planerar vår verksamhet. I det dagliga arbetet delar vi upp barnen i mindre grupper, efter ålder, så att varje barn ska få chans att synas och växa i sig själv. Vi värnar barnens välbefinnande och har varje vecka gympa, skapande och daglig utevistelse på schemat. Barn kan, vill och gör och utifrån dessa ledord formar vi vår verksamhet och finns ständigt till hands för barnen, genom uppmuntran, engagemang och harmoni.

Kontakta oss

Krabban 070-953 62 16
Sjöstjärnan 070-953 63 04
Snäckan 070-961 64Hittade du inte vad du sökte?