Näckrosens förskola

Foto: Mikael Persson, MiP Media

Välkommen till Näckrosens förskola

Näckrosens förskola i Broby ligger naturnära vid Helge å. Det är nära till centrum med bibliotek och lekpark. Förskolans utegård består av naturskön miljö med både kuperad terräng och planerad miljö  som lockar till kreativitet, fantasi och fysisk aktivitet.

Näckrosens förskola lägger grunden för det livslånga lärandet. Målet är att alla barn ska utvecklas till sitt bästa jag. Undervisningen på förskolan planeras utifrån den egna barngruppens förutsättningar, intressen och behov.

Förskolan låter det språkliga lärandet genomsyra den dagliga verksamheten då lärandemålet är språkutveckling. Här arbetas med många olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på, bland annat genom drama, berättande och skapande. Förskolans bibliotek erbjuder alla barn samt vårdnadshavare tillgång till en språkutvecklande plats för olika uttrycksformer. Miljön är inspirerande och en levande mötesplats i undervisningen som bidrar till nyfikenheten för att upptäcka, lära och läsa.

Snabblänkar

ABBUM – appen för kommunikation
E-tjänster förskola
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Blanketter

Förskolans avdelningar

Näckrosens förskola har tre avdelningar

Sjöstjärnan  1-2 år  tfn 070-953 63 04

Snäckan      2-3 år  tfn 070-953 61 64

Krabban      3-6 år  tfn 070-953 62 16

Under läsåret håller förskolan reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Verksamhet

På Näckrosens förskola ska alla barn och vuxna känna sig trygga och bli respekterade för
den de är. På förskolan ska alla vara sitt bästa jag i vardagen. Föräldrarna ska känna tillit
och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolutveckling och kvalitet

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Allmän förskola

Alla barn mellan 3 och 5 år erbjuds allmän förskola fr o m augusti det år de fyller tre år.

Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet som bedrivs inom ramen för den ordinarie förskoleverksamheten och omfattar 15 timmar i veckan. Utläggningen av de 15 timmarna sker efter inlämnat schema och i samråd mellan vårdnadshavare och berörd rektor.

Efter vårterminens slut är platsen behovsprövad och därmed inte avgiftsbefriad. För de barn som redan är inskrivna i verksamheten kommer avgiften att reduceras med motsvarande timmar per år.

  • bedrivs på förskolorna och inte inom pedagogisk omsorg
  • man följer grundskolornas läsårstider och bedrivs inte på loven

Maxtaxa och retroaktiv avgiftskontroll

Avgiften beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom förskola lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakta oss

Semira Mesic
Rektor
tfn 044-775 67 67
tfn vx 044-775 60 00
semira.mesic@ostragoinge.se

Cickie Stiegson
Administratör
tfn 044-775 60 87
cickie.stiegson@ostragoinge.se

Carola Lindell
Administratör
tfn 044-775 61 05
carola.lindell@ostragoinge.se

Besöksadress:
Ågatan 11
289 42 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider: 06.30-18.30

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns förskollärare  eller förskolans rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Foto: Mikael Persson, MiP Media

Hittade du inte vad du sökte?