Skoldatateket

Skoldatateket är en övergripande verksamhet med fokus på digital teknik i lärandemiljön för personal, barn och elever i behov av särskilt stöd samt deras vårdnadshavare. Skoldatateket har ett nära samarbete med personal inom skola, bibliotek och med olika professioner inom enheten för Centrala barn- och elevhälsan.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skoldatateket erbjuder stöd i att hitta alternativa lärverktyg som kan bidra till delaktighet och självständighet för eleven. Att få tillgång till alternativa lärverktyg kan också öka elevens motivation och lust att lära.

Elev och vårdnadshavare

Alla elever behöver stöd från hemmet. För elever i behov av särskilt stöd och som använder alternativa lärverktyg är det extra viktigt att skolan och hemmet samarbetar för att eleven ska utvecklas och lära.

Skolan ansöker om stöd från Skoldatateket. Som elev och vårdnadshavare går det dock alltid bra att lyfta funderingar med skolan eller att direkt kontakta Skoldatateket för frågor och information.

När en elev har ett behov av alternativa lärverktyg bjuds elev och vårdnadshavare in till en träff tillsammans med personal från skola och Skoldatatek där lärverktygen visas och utprovas.

Personal

Personalens kunskap och engagemang har en avgörande betydelse för att elevens behov ska bli tillgodosedda. För personalen finns alltid möjligheten att vända sig till Skoldatateket för att prova och under kortare tid låna olika alternativa lärverktyg och få utbildning i alternativa lärverktyg.

Kontaktpersoner:

IKT-pedagog:
Lars Kroon 044-775 63 50
lars.kroon@ostragoinge.se

 

Läs mer på:

www.skoldatatek.se

www.logopedeniskolan.se

www.skolappar.nu

www.pappasappar.se


Hittade du inte vad du sökte?