Kvalitetsberättelser

Del av kör vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Musik- och kulturskolan är en kommunal angelägenhet nästan helt utan statlig inblandning. Det finns inga nationella krav på rapportering men SKR sammanställer årligen frivilliga statistikuppgifter. Alla enheter inom Familj och utbildning i Östra Göinge kommun skriver årliga kvalitetsrapporter. En gemensam kvalitetsrapport sammanställs därefter med dessa verksamhetsrapporter som grund.

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2020-2021

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2019-2020

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2018-2019

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2017-2018

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2016-2017

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2015-2016


Hittade du inte vad du sökte?