Kvalitetsberättelser

Musik- och kulturskolan har ingen statlig styrning och skollagen omfattar inte den frivilliga verksamheten. Det finns därför inga statliga krav på redovisning/rapporter. Familj och bildning i Östra Göinge kommun hanterar dock musikskolan på samma sätt som övriga enheter/rektorsområden avseende kravet på årlig kvalitetsredovisning,

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2017-2018

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2016-2017

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2015-2016


 

 

Hittade du inte vad du sökte?