Kvalitetsberättelser

Del av kör vid show med musik av ABBA

Foto Mikael Latorre

Alla enheter inom Utbildning i Östra Göinge kommun skrev tidigare en årliga kvalitetsrapport. Fr.o.m. läsåret 2021-2022 görs inte längre någon separat kvalitetsrapport för varje enskild enhet. Arbetet dokumenteras i ett digitalt redskap och en gemensam sammanställning görs centralt för hela verksamhetsområdet Utbildning. Därför finns inga separata rapporter senare än för läsåret 2020-2021.

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2020-2021

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2019-2020

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2018-2019

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2017-2018

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2016-2017

Kvalitetsredovisning Musikskolan 2015-2016


Hittade du inte vad du sökte?