Statistik

Musikskolan – statistik

Nedan exempel på statistik som förs.

Kulturskolecentrum (en enhet inom SKR – Sveriges Kommuner och Regioner) sammanställer årligen statistik från musik- och kulturskolorna. Här kan man bl.a. jämföra hur stor andel av kommunernas barn- och unga som deltar i den frivilliga musik- och kulturverksamheten.

Elevutveckling totalt, elever i avgiftsbelagd verksamhet

Elevutveckling för resp. ämnes-/instrumentfamilj över tid

Medelstudietid (genomsnittlig studietid per person)

Andel elever som framträtt minst en gång per läsår


Hittade du inte vad du sökte?