Göinge Utbildningscenter (IM)

En bra utbildning ger dig större möjligheter att påverka din framtid. På Göinge Utbildningscenter vet vi att utbildningen kommer att förändras i framtiden. Därför har vi skapat ett annorlunda utbildningscenter i Sibbhult.

Göinge Utbildningscenter är en skola där lagandan och individen är lika viktiga. Här hittar du en stor entusiasm och samhörighet bland lärare och elever. Vår styrka är att individualisera och ta hänsyn till elevens starka och svaga sidor. Gemenskapen på skolan ger dig också en trygghet och du lär dig ta ansvar för både studierna och dig själv. Göinge Utbildningscenter erbjuder dig en lugn och stimulerande studiemiljö. Här får du som elev lära dig att ta initiativ och ansvar för att utvecklas inför kommande studier och yrkesliv.

De utbildningar som erbjuds på Göinge utbildningscenter är:

IMA – Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Programmet anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

IMY – Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram (vid synnerliga skäl kan utbildningen erbjudas även behörig elev).

Här ska du som elev få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år. Våra yrkesintroduktionsprogram är:

  • Vård- och omsorgsutbildningen
  • Industriteknisk utbildning med någon av följande inriktningar:
    – Svets
    – Sten
    – CNC

IMS – Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Inriktningen innehåller studier i svenska och i andra ämnen du behöver för att kunna för fortsatt utbildning.

Besöksadress:
Källgatan 12
289 72 Sibbhult
tel. 044-775 64 00

Postadress:
Östra Göinge kommun
Att: Göinge utbildningscenter
Box 66
289 03 Broby

Rektor:
Krister Granlund Ramström tel. 044-775 64 06
krister.granlundramstrom@ostragoinge.se

Verksamhetsområdeschef:
Cecilia Flood tel. 044-775 60 14
cecilia.flood@ostragoinge.se

 Hittade du inte vad du sökte?