MAS-handbok

Handbok för hälso- och sjukvård i Östra Göinge kommun

  1.     Säkra en god kommunikation

2.      Arbeta för att förebygga ohälsa

  3.     Säkra en god hygienisk standard

4.     Säkra en god delegering och läkemedelshantering

5.      Hantering av hjälpmedel och medicintekniska produkter

6.     God palliativ vård

7.      Dokumentation

8.       Metodstöd Treserva m.m.

Administrativa rutiner

PM

Kontakt kontakta Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?