Upphandlingsdialog

Syfte

Syftet med upphandlingsdialogen är att:

  • Utveckla kunskapen om och förståelsen för offentlig upphandling.
  • Främja att lokala företag lämnar anbud i kommunens upphandlingar.
  • Utbyta kunskap och erfarenhet som kan tas tillvara i upphandlingsverksamheten.

Genomförande

Varje år har kommunen för avsikt att anordna minst två tillfällen för upphandlingsdialog.

Upphandlingsdialogen ska genomföras i form av utbildning, seminarier, föreläsningar eller i annan form av samtal mellan kommunen och lokala företagare.

Dokumentation från dialogmöten

Presentation2017-11-14
Presentation2017-05-03
Presentation2016-04-12
Presentation2016-03-16
Presentation2015-11-12
Presentation2015-04-15
Presentation2014-09-22
Presentation2014-02-26
Presentation2013-02-05

Nästa dialogmöte

7 november Upphandlingsdialog
Kommunhusets caféteria 18.00-20.00
Kom och utveckla din kunskap om och förståelse för offentlig upphandling.

Anmälan upphandlingsdialog

    Lämnade personuppgifter kommer att registreras i en av kommunens databaser. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att 1 gång/år ta del av de uppgifter som finns i våra register och berör dig samt även begära rättelse av dessa. Begäran ska vara skriftlig. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?