Upphandlingsdialog

Syfte

Syftet med upphandlingsdialogen är att:

  • Utveckla kunskapen om och förståelsen för offentlig upphandling.
  • Främja att lokala företag lämnar anbud i kommunens upphandlingar.
  • Utbyta kunskap och erfarenhet som kan tas tillvara i upphandlingsverksamheten.

Genomförande

Varje år har kommunen för avsikt att anordna minst två tillfällen för upphandlingsdialog.

Upphandlingsdialogen ska genomföras i form av utbildning, seminarier, föreläsningar eller i annan form av samtal mellan kommunen och lokala företagare.

Nästa dialogmöte

Inga inplanerade dialogmöten i nuläget.

Dokumentation från dialogmöten

Presentation 2019-11-19
Presentation 2017-11-14
Presentation 2017-05-03
Presentation 2016-04-12
Presentation 2016-03-16


 

 

Hittade du inte vad du sökte?