Upphandlingsdialog

Syfte

Syftet med upphandlingsdialogen är att:

  • Utveckla kunskapen om och förståelsen för offentlig upphandling.
  • Främja att lokala företag lämnar anbud i kommunens upphandlingar.
  • Utbyta kunskap och erfarenhet som kan tas tillvara i upphandlingsverksamheten.

Genomförande

Varje år har kommunen för avsikt att anordna minst två tillfällen för upphandlingsdialog.

Upphandlingsdialogen ska genomföras i form av utbildning, seminarier, föreläsningar eller i annan form av samtal mellan kommunen och lokala företagare.

Dokumentation från dialogmöten

Presentation2017-11-14
Presentation2017-05-03
Presentation2016-04-12
Presentation2016-03-16
Presentation2015-11-12
Presentation2015-04-15
Presentation2014-09-22
Presentation2014-02-26
Presentation2013-02-05

Nästa dialogmöte

Inga inplanerade dialogmöten i nuläget.

Kom och utveckla din kunskap om och förståelse för offentlig upphandling.

Anmälan upphandlingsdialog

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan om deltagande i upphandlingsdialog. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?