Göingeplatån

Vad är Göingeplatån?

Göingeplatån är en plats för dig som är boende i Östra Göinge kommun och vill ha information om arbetsmarknad, studier eller socialtjänsten.

Hur fungerar det?

Du kan komma och få vägledning till de olika stöd som kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att tänka på att Göingeplatån bara vägleder och guidar dig, det görs inga utredningar eller åtgärder.

Vilken vägledning kan du få?

  • Kontakt med kommunens arbetsmarknadsenhet
  • Vägledningssamtal mot yrkesval
  • Vägledningssamtal mot studier
  • Vilka kontaktvägar finns det till myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket m.fl.
  • Vilka insatser erbjuder öppenvården
  • Vilka övriga stöd finns inom socialtjänsten

Vilka finns på plats?

  • Arbetsmarknadskonsulent
  • Studie- och yrkesvägledare
  • Fältsekreterare
  • Socialsekreterare

Hur kommer jag i kontakt med Göingeplatån?

Du är välkommen på Drop-In tisdagar, jämna veckor 13.00-15.00 på Kyrkogatan 6 i Broby.


Hittade du inte vad du sökte?