Laktosintolerans

Laktosintolerans är ingen sjukdom utan innebär en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos/mjölksocker. Den finns hos ca 10% av befolkningen och visar sig tidigast i 5-6 års åldern. Symtomen kommer oftast inom en timme efter intag av laktos då man kan känna magknip, diarréer, orolig, bullrig mage. Det är mycket individuellt hur besvärligt man upplever detta.

I vilka födoämnen finns laktos?

Laktos finns i mjölk och mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål låglaktosproduker och om man gör det är det bättre att använda dessa produkter framför laktosfria produkter.

Behöver man mjölk?

Om barnet äter en fullvärdig kost i övrig kan skolbarns behov av protein och energi tillgodoses även utan mjölk. Mjölken är dock under hela uppväxten en viktig källa till kalcium. Barn behöver ca ½ l mjölkprodukter eller andra kalciumrika produkter per dag för att tillgodose kalciumbehovet.

Om jag misstänker att mitt barn har laktosintolerans?

Vänd dig till din vårdcentral. Besvär med magen kan man ha av många olika anledningar. Många barn, precis som vuxna, har känsliga magar.

Hur ska laktosintoleranta barn/ungdomar göra med skolmaten?

Majoriteten av alla laktosintoleranta kan äta den vanliga skolmaten. Det är bara vissa rätter som innehåller så mycket laktos att det kan ställa till med problem. Om ditt barn har laktosintolerans, kan du låta barnet prova att äta vanlig kost i skolan, men gå igenom matsedeln i förväg och diskutera med ditt barn vilka rätter det bör vara återhållsamt med.

Barn som i vissa situationer verkligen vill äta mat med mycket laktos, kan receptfritt köpa kapslar som innehåller laktasenzymet på apotek.

Intyg till skolrestaurangen för låglaktosmat?

Vissa barn och ungdomar är extra känsliga och tål minimala mängder laktos. Då är det bra för skolan att veta att ditt barn behöver låglaktoskost, för då kan man servera alternativ mat de dagar man har rätter med mycket laktos.

Fyll i intyget som målsman och lämna till skolsköterskan som vidarebefordrar informationen till rektor och kökspersonalen. Tänk på att anmäla frånvaro, även till köket, för att underlätta för kökspersonalen.

Detta gäller skolbarn. Eftersom laktosintolerans är så ovanligt bland förskolebarn skall man vända sig till sin vårdcentral om barnet har magbesvär och att intyg för låglaktoskost på förskolebarn skrivs av barnläkare, precis som alla andra kostintyg i förskoleålder.

Om man inte blir bra?

Det är viktigt att fundera på andra orsaker till besvären om man inte blir bra på låglaktoskost. Då bör man ha en läkarkontakt och läkarintyg på eventuellt helt komjölkfri kost.

Laktosinflation?

Det är sant att andelen ärftligt laktosintoleranta har ökat i samhället, men samtidigt är det viktigt att inte döpa alla magbesvär till laktosintolerans utan föra en dialog med sjukvården, så att barn får rätt besked om ett livsmedelsval som man ska göra livslångt. Specialkost är ett stort ingrepp i vardagslivet för barn och ungdomar och bör bara användas då det är nödvändigt.Hittade du inte vad du sökte?