Vi bygger ett nytt kommunhusområde

Kollage nytt kommunhus.
Utseende och utformning | Vi bygger för framtiden | Om kommunhusprojektet  | Driftinfo | Kontakta oss

Tidslinje.

Aktuellt

I vår tidslinje ser du var i processen vi befinner oss just nu och vart vi är på väg.

2023-08-25

Nya kommunhusområdet – med växtligheten i fokus

Det nya kommunhuset växer fram som planerat och när grunden nu är gjuten blir konturerna allt mer synliga. Men planeringen av området sträcker sig även bortom den fysiska byggnaden.

Johanna Holgersson är planarkitekt på Östra Göinge kommun och hon har, i nära samarbete med landskapsarkitekter på Kamoma, arbetat fram växtligheten som kommer att pryda det nya kommunhusområdet.

– Det har varit ett mycket bra samarbete. Vissa delar är det främst Kamoma som gestaltat och i andra delar så har jag själv haft en vision om en känsla eller ett uttryck, ibland ner till förslag på växter. Sedan har det bollats, fram och tillbaka, tills vi båda varit nöjda med slutresultatet.

Inspirationen till växtvalen för planteringarna har hämtats från omgivningarna runt omkring i Broby. Grönskan från Tivoliparken och längs ån gav inspiration till frodiga och gröna växter längs axeln som sträcker sig upp mot kommunhuset. Med blodboken i korsningen Storgatan/ Torggatan i åtanke föll det sig naturligt att välja mörka och rödbladiga växter intill Läkarvillan. Blommande träd runt omkring i villaträdgårdarna gjorde att det kändes självklart att välja vackra och vårblommande träd även på platsen närmast kommunhuset.

–För mig är det viktigt att tänka på historien också. Till Läkarvillan har vi till exempel valt trädgårdsriddarsporre och stockrosor. Det är perenner som ofta återfinns i äldre trädgårdar, längs husväggar eller utmed gång från grind till entré. Det är ett sätt att ta med historien och samtidigt skapa något nytt. Stockrosor finns också redan idag i rabatten vid Läkarvillans fasad och det kändes därför naturligt att arbeta vidare med det inslaget, säger Johanna Holgersson.

Växter kring nya kommunhusområdet

Läkarvillan

Planteringarna kring Läkarvillan hälsar den besökande välkommen till kommunhuset. Här har gammaldags växter i en lite mer modern tappning och vågade kulörer valts. Riddarsporrar och stockrosor ståtar längs fasaden. Frodiga marktäckande perenner som alunrot och näva skapar en mjuk matta för uppstickande högre perenner, som höstanemoner och stiligt höstsilverax. Våren startar med narcisser och stjärnhyacinter och hösten avslutas med en spännande syrenhortensia i vinrött.

Illustration nytt kommunhus baksida.

Kommunhusets östra sida. Illustration: Arkitektgården.

Kommunhusets östra sida

Mot nordöst kommer en del av de idag klippta gräsytorna omvandlas till blommande ängar. Detta för att främja hållbarhet och biologisk mångfald. En insats som görs med tanke på våra insekter och fjärilar. Kring den nya parkeringen i sydöst är växtligheten tålig och vald för att stråla under hösten. Buskar och träd med sprakande röda höstfärger och mängder av röda bär, ger liv åt platsen.

Kommunhusets innergård

Som ett grönt hjärta är kommunhusets atrium. Innergården är en vacker, grön och prunkande oas som kan betraktas från kommunhusets inre rum. Det skuggiga läget lyser upp av vita blommor och vitbrokiga blad, från tidig vår med narcisser och stjärnhyacinter över till sensommarens syrenhortensior och höstanemonerna som avslutar med sin sena blomning.
Exotiska inslag utgörs av amerikanska strimlönnar och kinesisk blomsterkornell som med vitstrimmig bark och ovanlig blomform utgör ett spännande inslag. Vintergröna växter såsom benved, vintergröna och skuggröna ger en vacker utblick även vintertid.

Stenlagd uteplats med bänkar, bord och växtlighet. Illustrationsbild.

Atriumet – kommunhusets innergård. Illustration: Kamoma

 

Utseende och utformning

För länge, länge sedan låg en gård på det område där kommunhuset nu planeras att byggas. Det var något vi ville ta fasta på i det här projektet – att ta influenser och inspiration från det gamla för att integrera i det nya. Det är bland annat därför som det nya kommunhuset kommer att byggas likt en kringbyggd fyrlängad gård, där parallella längor i norr och söder binds samman av matsal och entré.

Alla byggnader som kommer att rymmas inom vårt kommunhusområde kommer inte att se likadana ut, men vi tänker att varje hus har sin historia, sin tidstypiskhet och sin utformning. Tillsammans blir det vårt kommunhusområde – med gamla minnen bevarade och nya att skapa.

Ny utemiljö

Med ett nytt kommunhusområde kommer en ny utemiljö och även här har det varit viktigt att bevara och ta med historia in i framtiden. Våra vackra magnoliaträd kommer att finnas kvar, likaså det stora körsbärsträdet och den teglade brunnen vid nuvarande kommunhus södra entré.

Men området kommer också att förändras. Cykelvägen som nu slutar vid kyrkan kommer att förlängas och fortsätta längs med kyrkan och ner mot ån. Ett gångstråk kommer att löpa rakt igenom kommunhusområdet och binda samman ån med torget. Kommunhusområdet kommer att omgärdas av en parkliknande miljö för alla att ta del av, med nivåskillnader för att skapa en levande struktur och känsla.

Det nya kommunhuset får en välkomnande entré och kommunhusområdets olika byggnader kommer att bindas samman av material och färger i detaljer i utemiljön.

Vi bygger för framtiden

Även om vårt gamla kommunhus kan tyckas fint på utsidan så saknar det dessvärre en hel del på insidan. Värme och ventilation är undermålig, säkerheten likaså. Dessutom har det nuvarande kommunhuset en dålig yt-effektivitet, vilket i praktiken innebär att det finns mycket ”döyta” som inte kan användas på ett effektivt sätt.

Vi behöver tänka för framtiden och med ett nytt kommunhus kommer vi för det första att kunna sänka vår nuvarande driftskostnad med hela 80 procent! Vi kommer att minska vår påverkan på klimatet, faktum är att vi mer än halverar vår klimatpåverkan (CO2-generering under 50 år) och vi ser också mycket bättre möjligheter till effektiviserings- och samordningsvinster, när verksamheter samlas under ett tak.

Det nya kommunhuset kommer att byggas i enlighet med miljöbyggnad silver (och energimässigt i enlighet med miljöbyggnad guld) vilket bland annat innebär att solskyddet, ljudmiljön och ventilationen måste vara bättre än lagkraven. På så sätt kan vi garantera att det material som används i byggprocessen, och som finns i huset, är bra för de som vistas i lokalerna.

Vi vet att anställda måste trivas på sin arbetsplats för att kunna göra ett bra jobb. Förutsättningarna måste finnas där för att varje medarbetare ska kunna och vilja utföra sitt arbete så bra som möjligt. I vårt nuvarande kommunhus är den fysiska arbetsmiljön inte optimal. Med ett nytt kommunhus med bättre inomhusmiljö kommer vi att kunna främja hälsan hos våra medarbetare, något som är oerhört viktigt för oss som arbetsgivare. Bättre arbetsmiljö leder till bättre hälsa hos våra medarbetare och lägre kostnader för sjukskrivningar. Något som i slutändan leder till bättre service till våra medborgare.

Ibland blir det rörigt i trafiken – kolla in vår driftinfo.

 

Om kommunhusprojektet

Östra Göinge kommun beslöt 2019 att bygga ett nytt kommunhus där kommunens administrativa funktioner, kommunala bolag och andra myndigheter ska samlas i syfte att höja servicen till kommuninnevånarna. Med alla funktioner och all service under samma tak har vi möjlighet att skapa ett kontaktcenter där medarbetarna, i bra och funktionella lokaler, möter dig som kund.

Lokalerna ska stödja framtida arbetsformer, arbetssätt och digital utveckling och vara utformade på ett sätt som gynnar ökad öppenhet och samarbete mellan kommunens olika verksamheter.

Kort fakta:

  • 3460 kvadratmeter
  • Två våningsplan (plus källare)
  • Cirka 44 x 39 meter med en högsta höjd på 13,5 meter
  • Takhöjd i matsal och entré blir 7 meter
  • Rymmer cirka 300 arbetsplatser
  • Solcellsanläggning med toppeffekt på 50 kW

Kontakt/tyck till

Har du frågor som berör kommunhusprojektet så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi besvarar dina frågor så snart vi har möjlighet.

Har du en synpunkt, ett klagomål eller kanske ge beröm till något som rör kommunen i stort är du välkommen att göra det via vår synpunktshantering.

Pressbilder

Här finns våra pressbilder för nedladdning. Fler bilder kommer att läggas till efter hand.

Våra bilder är fria att använda i icke kommersiella syften. De ska användas i sitt sammanhang och i material där Östra Göinge kommun som organisation eller Östra Göinge som geografisk plats omnämns.Hittade du inte vad du sökte?